Ubezpieczenia dla ciebie
Ubezpieczenia dla firm


Nowości i aktualności

 
Dla Ciebie > Samochód >
Assistance

Assistance

Dla kogo?

Umowa ubezpieczenia assistance może zostać zawarta z osobami fizycznymi, prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, prowadzącymi działalność gospodarczą, którzy zawarli w InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group ubezpieczenie OC i/lub AC.
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć także na rzecz osoby trzeciej (Ubezpieczonego), wymienionej w polisie.

Co i w jakim zakresie ubezpieczamy?

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja natychmiastowej pomocy assistance za pośrednictwem Centrum Alarmowego i pokrycie jej kosztów przez InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Zakres ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku zdarzeń mających miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych krajów europejskich. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w wariancie:

 • PODSTAWOWYM
 • ROZSZERZONYM
 • PEŁNYM

Wariant PODSTAWOWY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został unieruchomiony w następstwie wypadku drogowego, w zakresie:

 • naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowania pojazdu - jeżeli nie jest możliwa naprawa,
 • holowania pojazdu osoby poszkodowanej, unieruchomionego w następstwie wypadku.

Wariant ROZSZERZONY obejmuje udzielenie natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń:

 1. wypadku drogowego,
 2. kradzieży części składowych pojazdu,
 3. awarii pojazdu,
 4. rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu,

w zakresie:

 1. naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia,
 2. holowania pojazdu - jeżeli nie jest możliwa naprawa, 
 3. jeżeli pojazd został odholowany przez pilota do punktu obsługi i nie może być naprawiony tego samego dnia lub miała miejsce kradzież pojazdu:
  • organizacji wynajmu samochodu zastępczego i pokrycie kosztów jego wynajmu,
  • organizacji zakwaterowania i pokrycia kosztów zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu,
  • organizacji przejazdu i pokrycia kosztów przejazdu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego oraz pasażerów pojazdu,
  • odbiór naprawionego pojazdu, polegający na organizacji i opłaceniu transportu (pociągiem pierwszej klasy lub autobusem) Ubezpieczonego lub osoby przez niego wskazane,
  • dostawę części zamiennych – poza granicami RP.

Wariant   PEŁNY  obejmuje udzielenie Ubezpieczonemu natychmiastowej pomocy assistance, jeżeli pojazd został skradziony lub unieruchomiony w następstwie zdarzeń powodujących jego wadliwe lub niewłaściwe funkcjonowanie uniemożliwiające jazdę w sposób bezpieczny lub zgodny z przepisami obowiązującymi w kraju
miejsca zdarzenia:

 1. wypadku drogowego,
 2. kradzieży części składowych pojazdu,
 3. awarii pojazdu,
 4. na skutek rozładowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak również braku paliwa lub niewłaściwego paliwa w zbiorniku pojazdu.

 

Dodatkowe informacje

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy następujących rodzajów pojazdów:

 • samochód osobowy,
 • samochód ciężarowo-osobowy i terenowy,
 • samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

Atuty naszej oferty

 • Możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ubezpieczenia.
 • Możliwość otrzymania pomocy nawet w takich przypadkach jak brak paliwa w baku, rozładowanie akumulatora, zgubienie kluczyka.
 • Gwarancja udzielenia pomocy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, w kraju i za granicą.

W celu zgłoszenia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Assistance należy zadzwonić pod następujący nr:

+48 22 212 20 12