Ubezpieczenia dla ciebie
Ubezpieczenia dla firm


Nowości i aktualności

 
InterRisk >
O Spółce

O Spółce

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group:

• 20 lat na polskim rynku
• ponad 1 miliard składki przypisanej brutto w 2010, 2011, 2012 i w 2013 r.
• jedna z najlepszych ofert ubezpieczeń zdrowotnych
• lider sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla firm
• ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni
• ponad 620 pracowników etatowych, 53 jednostki terenowe
• ponad 3400 agentów i prawie 800 współpracujących spółek brokerskich

Ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

Historia

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.

Ponad 50 spółek należących do VIG  zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 25 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę.  Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Nasi Klienci

Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów. Niemniej jednak Spółka jest uznanym specjalistą w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych dla:

  • osób i gospodarstw domowych,
  • małych i średnich przedsiębiorstw,
  • banków,
  • szkół i uczelni,
  • klientów korporacyjnych,
  • grup pracowniczych,
  • przedsiębiorstw budowlanych,
  • jednostek samorządu oraz organów administracji samorządowej.