InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Inspektor Ochrony Danych

w sprawach dotyczących naruszeń bądź wątpliwości dotyczących wykorzystywania danych osobowych

prosimy o kontakt z panem Pawłem Zabielskim, e-mail:

IOD@interrisk.pl