InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Kariera

Warszawa

Tester Biznesowy

Opis stanowiska:

 • udział w projektowaniu, pisaniu planów i przypadków testowych oraz w samej realizacji testów

 • przygotowywanie środowiska do testów manualnych

 • współpraca z developerami, analitykami i administratorami

 • dokumentowanie prowadzonych testów

 • współpraca z developerami

 • testowanie aplikacji

Wymagania:

 • skrupulatność, sumienność oraz chęć pogłębiania wiedzy w powierzonym obszarze

 • znajomość MS Office

 • komunikatywność

Mile widziane:

 • roczne doświadczenie w testowaniu aplikacji

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

 • znajomość SQL

 • znajomość Jira, HP QC, Test link

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Pracownik w zespole Obsługi Procesowej Wierzytelności w Centrum Rozliczeniowym

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, w tym z zakresu ubezpieczeń

 • Dochodzenie wymagalnych wierzytelności Spółki na drodze polubownej i procesowej

 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym oraz reklamacyjno-skargowym przed organami i instytucjami rynku finansowego

 • Wsparcie Zespołu Obsługi Procesowej Wierzytelności w realizacji bieżących zadań i projektów

 • Kontrola nad przepływem korespondencji i biegiem terminów procesowych

 • Analiza prawna dokumentów, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji procesowej

 • Tworzenie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych zadań

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (kierunek: prawo/administracja) lub student ostatnich lat studiów

 • Doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego (procesowe dochodzenie wierzytelności)

 • Bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)

 • Umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość w wykonywaniu zleconych zadań

 • Doskonała organizacja pracy, sumienność, dokładność, zaangażowanie

 • Wysoka kultura osobista

 • Uprawnienia zawodowe mile widziane

Oferujemy:

 • Umowę cywilnoprawną (z nastawieniem na długofalową współpracę)

 • Atrakcyjne wynagrodzenie

 • Możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi procesowej wierzytelności podmiotu rynku finansowego

Aplikuj

Warszawa

Rejestrator danych w systemie informatycznym w Centrum Rozliczeniowym

Opis stanowiska:

 • Rejestracja danych w systemie informatycznym Towarzystwa

 • Współpraca z komórkami organizacyjnymi w ramach posprzedażowej obsługi klienta

 • Porządkowanie i archiwizacja dokumentacji

 • Współpraca z Oddziałami w ramach wykonywanych czynności

Wymagania:

 • Znajomość MS Office (w szczególności MS Excel)

 • Skuteczność w realizacji zadań

 • Komunikatywność

 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • Wsparcie opiekuna otwartego na inicjatywę i pomysły

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Menadżer ubezpieczeń mieszkaniowych / MSP

Opis stanowiska

 • Generowanie pomysłów w obszarze nowej oferty ubezpieczeń mieszkaniowych / MSP

 • Analizowanie zgormadzonych danych i zarządzaniu całym cyklem życia produktu pod kątem realizacji postawionych celów

 • Monitorowanie realizacji planów sprzedażowych i szkodowych oraz rekomendowaniu zmian w produktach

 • Bliska współpraca w ramach organizacji z jednostkami terenowymi, pionem sprzedaży, marketingu, likwidacji szkód, IT

 • Bieżące badanie rynku w kontekście rozszerzenia oferty sprzedażowej i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju

 • Prowadzenie szkoleń produktowych dla pracowników firmy

 • Akceptacji ponadstandardowych zapytań underwritingowych oraz tworzeniu specjalnych ofert ubezpieczeniowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek – ubezpieczenia / finanse / ekonomia / sprzedaż)

 • Znajomość rynku ubezpieczeń – min. 3 lata doświadczenia w branży ubezpieczeniowej na stanowisku związanym z ubezpieczeniami mieszkaniowymi / MSP

 • Doświadczenie w kształtowaniu i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

 • Zdolności interpersonalne: komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów

 • Dobra organizacja pracy

 • Umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na współpracę z klientem wewnętrznym

 • Analityczne myślenie

 • Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi

 • Umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na współpracę z klientem wewnętrznym

 • Bardzo dobra znajomość MS Excel

 • Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • Wsparcie managera otwartego na inicjatywę i pomysły

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Dołącz do aplikacji list motywacyjny opisujący Twoje doświadczenia biznesowe/ projektowe.

Aplikuj

Warszawa

Asystent w Departamencie Prawnym

Opis stanowiska:

 • Obsługa administracyjna spraw sądowych

 • Pobieranie akt z systemu i przekazywanie ich do Kancelarii

 • Wyszukiwanie i przekazywanie OWU i polis

 • Wysyłka decyzji płatniczych do księgowości celem wypłaty

 • Obsługa korespondencji zewnętrznej

 • Archiwizowanie dokumentów

 • Pobieranie rozmów telefonicznych

 • Informowanie Zespołu Regresów o wypłacie w szkodzie z zrejestrowanym regresem

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze bądź student ostatnich lat studiów

 • Znajomość MS Office

 • Skuteczność w realizacji zadań

 • Komunikatywność

 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • Wsparcie opiekuna otwartego na inicjatywę i pomysły

 • Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

cała Polska

Rzeczoznawca w Zespole Likwidacji Szkód Korporacyjnych w zakresie wyceny maszyn i urządzeń technicznych

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie oględzin na miejscu szkody, sporządzanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej i protokołów z lustracji oraz opinii technicznych w oparciu o zebrany materiał, szacowanie lub weryfikacja rozmiaru szkody

 • Realizacja zleceń dotyczących obsługi szkód zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi / procedurami

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia przyczyny szkody oraz odpowiedzialności i wysokości szkody

 • Realizacja ustalonej liczby zleceń i monitorowanie na bieżąco liczby wykonanych zleceń

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wysoki poziom wiedzy technicznej oraz doświadczenie z zakresu wyceny maszyn i urządzeń technicznych, w tym maszyn budowlanych

 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym i przepisów prawa związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych

 • Mile widziana praktyka zawodowa oraz doświadczenie w zakresie technicznej likwidacji szkód majątkowych

 • Prawo jazdy kat „B”

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Umiejętności analityczne oraz formułowanie wniosków na bazie zgromadzonych materiałów

 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Praca w miejscu zamieszkania i w terenie

 • Rozwój zawodowy w zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Aplikuj

Warszawa

Rzeczoznawca w Zespole Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie oględzin na miejscu szkody, sporządzanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej i protokołów z lustracji oraz opinii technicznych w oparciu o zebrany materiał, sporządzanie lub weryfikacja kosztorysów budowlanych.

 • Realizacja zleceń dotyczących obsługi szkód zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi/procedurami

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia przyczyny szkody oraz odpowiedzialności i wysokości szkody

 • Realizacja ustalonej liczby zleceń i monitorowanie na bieżąco liczby wykonanych zleceń

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wysoki poziom wiedzy technicznej oraz doświadczenie z zakresu wyceny wartości obiektów budowlanych i robót budowlano-montażowych

 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prawem budowlanym

 • Biegła znajomości obsługi programów do sporządzania kosztorysów budowlanych, preferowany SekoPrix

 • Mile widziana praktyka zawodowa oraz doświadczenie w zakresie technicznej likwidacji szkód majątkowych

 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

 • Prawo jazdy kat „B”

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Umiejętności analityczne oraz formułowanie wniosków na bazie zgromadzonych materiałów

 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Pracę w miejscu zamieszkania

Aplikuj

Cała Polska

Menadżer sprzedaży (umowa agencyjna)

Miejsce pracy:

  Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Opis stanowiska:

 • organizacja i rozwój sieci sprzedaży poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowym
 • zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych
 • realizacja ustalonych planów sprzedażowych
 • nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej zawieranych umów, terminowości rozliczeń
 • motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników sprzedaży podległych agentów


Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe 
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży  
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych
 • znajomość lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych
 • umiejętności analizy zapytań ofertowych
 • umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczenia
 • umiejętności negocjacyjne, elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, wysoka kultura osobista 
 • dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu 
 • pracę w przyjaznej atmosferze 
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

>

Aplikuj

Szczecin

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Opis stanowiska

 • Przygotowanie ofert ubezpieczeniowych zgodnie ze strategią i wytycznymi underwritingowymi

 • Negocjowanie i akceptowanie warunków ofert ubezpieczeniowych w ramach określonych wytycznych

 • Obsługiwanie umów ubezpieczeniowych po sprzedaży

 • Współpraca z pośrednikami (brokerami, agentami), pozyskiwanie zapytań brokerskich

 • Ocena ryzyka

 • Realizacja celów sprzedażowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, techniczne, ubezpieczenia

 • Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • Znajomość rynku ubezpieczeń korporacyjnych

 • Samodzielność i decyzyjność

 • Zmysł analityczny

 • Bardzo dobra organizacja pracy

 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętności negocjacyjne

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Młodszy Specjalista w PMO

Opis stanowiska:

 • wspierania PMO w bieżących pracach i realizowanych projektach, głównie w obszarze IT

 • wspieranie kierownika PMO w bieżących pracach

 • przygotowywanie prezentacji

 • zarządzanie kalendarzem

 • bieżące wspomaganie procesu zarządzania informacją dotyczących realizowanego portfolio projektów

 • wsparcie procesu raportowania w zakresie spraw prowadzonych przez PMO

 • aktywny udział w rozwijaniu standardów, narzędzi i praktyk zarządzania projektami

 • możliwość rozwoju w kierunku IT i zarządzania projektami

Wymagania:

 • doświadczenie w obszarze wsparcia projektów (PMO)

 • wykształcenie wyższe techniczne lub kierunkowe (zarządzanie)

 • znajomość języka angielskiego – poziom zaawansowany

 • znajomość oprogramowania: MS Office: PowerPoint, Excel, MS Project

 • umiejętność analitycznego myślenia

 • umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu

 • znajomość nowoczesnych zasad i technik zarządzania projektem

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Kraków

Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Komunikacyjnych – Zespół Centrów Flotowych

Opis stanowiska

 • Dokonywanie oceny ryzyka flot pojazdów, ofertowanie, określanie warunków oraz zawieranie umów generalnych

 • Odpowiedzialność za wynik rentowności i sprzedaży ubezpieczeń flotowych w podległym regionie

Oczekujemy:

 • Doświadczenie w underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych flotowych – co najmniej 3 lata

 • Bardzo dobra znajomość specyfiki ubezpieczeń dla branży flotowej

 • Bardzo dobra znajomość rynku brokerskiego

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP)

 • Nastawienie na cel i wytrwałość

 • Komunikatywność przekładająca się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Menadżer Sprzedaży Agencyjnej

Opis stanowiska:

 • Organizacja i rozwój sieci sprzedaży poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowym

 • zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych

 • realizacja ustalonych planów sprzedażowych

 • nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej zawieranych umów, terminowości rozliczeń

 • motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników sprzedaży podległych agentów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe mile widziane

 • znajomość i doświadczenie w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży

 • znajomość i doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych

 • znajomość lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych

 • umiejętności analizy zapytań ofertowych

 • umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczenia

 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu excel

 • prawo jazdy kat. B

 • umiejętności negocjacyjne, elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, wysoka kultura osobista

 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

Bydgoszcz / Toruń

Menadżer Sprzedaży

Opis stanowiska:

 • Organizacja i rozwój sieci sprzedaży poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowym

 • zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych

 • realizacja ustalonych planów sprzedażowych

 • nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej zawieranych umów, terminowości rozliczeń

 • motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników sprzedaży podległych agentów

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • znajomość i doświadczenie w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży

 • znajomość i doświadczenie w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych

 • znajomość lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych

 • umiejętności analizy zapytań ofertowych

 • umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczenia

 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu excel

 • prawo jazdy kat. B

 • umiejętności negocjacyjne, elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, wysoka kultura osobista

 • dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

Bydgoszcz / Toruń

Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Budowanie ofert ubezpieczeń korporacyjnych (majątkowych i odpowiedzialności cywilnej) w oparciu o zapytania brokerskie

 • przygotowywanie analiz oceny ryzyka ubezpieczeniowego

 • współpraca z brokerami

 • wparcie rozwoju sprzedaży w kanale brokerskim

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • wysokie zdolności analityczne, dokładność, sumienność

 • zdolność do samodzielnego wyszukiwania rozwiązań

 • bardzo dobra znajomość pakietu MSOffice – szczególnie Excel

 • samodzielność w realizacji powierzonych zadań oraz bardzo dobra organizacja pracy

 • wysokie zdolności komunikacyjne i umiejętność współpracy w grupie

 • udokumentowane doświadczenie w branży ubezpieczeniowej na podobnym stanowisku

Wymagania:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

Warszawa

Specjalista w Departamencie Kontroli Procesowej Likwidacji Szkód

Opis stanowiska:

 • wsparcie cyklicznie przeprowadzanego przeglądu szkód zamkniętych

 • współudział w opracowywaniu analiz oraz wyników badania

 • organizacja konsultacji i spotkań roboczych związanych z usprawnieniem procesu likwidacji szkód

 • udział w pracach związanych z automatyzacją i optymalizacją procesu likwidacji szkód

 • bieżące wsparcie prac projektowych

Wymagania:

 • minimum rok doświadczenia na stanowisku związanym z likwidacją szkód majątkowych

 • bardzo dobra znajomość MS Excel (poziom zaawansowany)

 • skuteczność w realizacji zadań

 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i negocjacyjne

 • dobra znajomość języka angielskiego

 • samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • wsparcie managera otwartego na inicjatywę i pomysły

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

Warszawa

Specjalista w Departamencie Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii

Opis stanowiska:

• wsparcie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych masowych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń Ochrony Prawnej

• współpraca w ramach międzynarodowego projektu ubezpieczeń Ochrony Prawnej

• planowanie i organizacja akcji promocyjnych oraz analiza i ocena ich efektywności

• zapewnienie sprawnego przepływu informacji marketingowo-sprzedażowej pomiędzy Centralą i Oddziałami.

• organizowanie oraz wspieranie cyklicznych spotkań dla managerów sprzedaży

• doraźne, analityczne wsparcie w zakresie wyników sprzedaży sieci agencyjnej

• analiza szkodowości portfela klientów

Wymagania:

• wykształcenie wyższe (preferowany kierunek: prawo) lub student ostatnich lat studiów

• doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP)

• nastawienie na cel i wytrwałość

• komunikatywność przekładająca się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

• bardzo dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego

Oferujemy:

• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

• pracę w przyjaznej atmosferze

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikuj