InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Kariera

Warszawa

Specjalista w Zespole Obsługi Procesowej Wierzytelności w Centrum Rozliczeniowym

Opis stanowiska:

 • sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych, w tym z zakresu ubezpieczeń

 • dochodzenie wymagalnych wierzytelności Spółki na drodze polubownej i procesowej

 • przygotowywanie projektów odpowiedzi w postępowaniu polubownym, sądowym i egzekucyjnym oraz reklamacyjno-skargowym przed organami i instytucjami rynku finansowego

 • wsparcie Zespołu Obsługi Procesowej Wierzytelności w realizacji bieżących zadań i projektów

 • kontrola nad przepływem korespondencji i biegiem terminów procesowych

 • analiza prawna dokumentów, kompletowanie i archiwizacja dokumentacji procesowej

 • tworzenie pisemnych raportów, analiz i podsumowań w ramach realizowanych zadań

Wymagania:

 • absolwent lub student ostatnich lat studiów (kierunek: prawo, administracja)

 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point)

 • doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego

 • doświadczenie w zakresie procesowego dochodzenie wierzytelności mile widziane

 • umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość w realizacji wyznaczonych zadań

 • doskonała organizacja pracy, sumienność, dokładność, zaangażowanie

 • wysoka kultura osobista

 • mile widziane doświadczenie w zakresie postępowania cywilnego (procesowe dochodzenie wierzytelności)

Oferujemy:

 • umowę o pracę (z nastawieniem na długofalową współpracę)

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • możliwość rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi procesowej wierzytelności podmiotu rynku finansowego

 • kreatywną i pełną wyzwań pracę w renomowanej międzynarodowej firmie ubezpieczeniowej

   

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Aplikuj

Katowice, Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Bydgoszcz

Specjalista ds. ubezpieczeń zdrowotnych

Opis stanowiska:

 • sprzedaż oraz odpowiedzialność za wynik sprzedaży ubezpieczeń zdrowotnych

 • współpraca z pośrednikami - budowanie relacji, monitorowanie wyników, szkolenia, motywowanie

 • analiza rynku ubezpieczeń zdrowotnych oraz usług medycznych pod kątem możliwości rozwoju produktu/ów

 • rozwój i monitorowanie portfela ubezpieczeń zdrowotnych

 • tworzenie ofert grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

 • opieka nad klientami korporacyjnymi, negocjowanie warunków zdrowotnych umów grupowych, prowadzenie analiz szkodowości

  • Wymagania:

   • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: ubezpieczenia, finanse, medycyna, zarządzanie)

   • znajomość rynku ubezpieczeń zdrowotnych, branży usług medycznych

   • doświadczenie w obszarze sprzedaży B2B w zakresie usług medycznych, ubezpieczeń osobowych i/lub życiowych

   • bardzo wysokie kompetencje interpersonalne przekładające się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

   • skuteczność w realizacji celów

   • dynamizm, energia i przedsiębiorczość

    • Oferujemy:

     • atrakcyjne warunki finansowe

       

Aplikuj

Warszawa

Specjalista ds. HR

Opis stanowiska

 • prowadzenie programów szkoleniowych i rozwojowych dla pracowników oraz projektów strategicznych dla firmy z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi

 • prowadzenie procesów rekrutacyjnych na zróżnicowane stanowiska

 • organizacja oraz prowadzenie procesów wdrożenia nowych pracowników

 • przygotowywanie profili kandydatów i dalsza rekomendacja dla biznesu

 • monitorowanie i analiza procesów ocen okresowych pracowników

 • tworzenie oraz analiza raportów i statystyk z obszaru HR

Wymagania:

 • min. 2-3 letnie doświadczenie zawodowe w obszarze szkoleń i rozwoju pracowników

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: zarządzanie zasobami ludzkimi psychologia, socjologia

 • dobra znajomości pakietu Microsoft Office

 • znajomość języka angielskiego

 • zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

 • umiejętność pracy w zespole

 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

 • samodzielność, zdolność planowania i organizowania swojej pracy

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

   

Aplikuj

Warszawa

Specjalista w Biurze Administracji

Opis stanowiska

 • administrowanie budynkiem Centrali spółki (m.in. nadzór nad wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, codzienna inspekcja powierzchni i otoczenia, nadzór nad usuwaniem usterek, kontrola usług sprzątania i ochrony)

 • realizowanie zleceń dotyczących organizowania transportu (osób, wyposażenia, dokumentów, etc.)

 • dokonywanie zakupów administracyjnych zgodnie z zamówieniem

 • wsparcie w prowadzeniu spraw związanych z flotą samochodową Spółki

 • udział w projektach realizowanych przez Biuro Administracji i przez Spółkę

Wymagania

 • wykształcenie techniczne

 • min. 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel)

 • sumienność, rzetelność i komunikatywność

 • dobra organizacja czasu pracy

Oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • wsparcie managera otwartego na inicjatywę i pomysły

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

   

Aplikuj

Warszawa

Referent w Departamencie Likwidacji Szkód Masowych, Zespół NNW

Opis stanowiska:

 • bieżąca likwidacja szkód NNW zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi

 • udzielanie odpowiedzi na odwołania

 • prowadzenie bieżącej korespondencji oraz kontakt telefoniczny z Klientami

 • bieżący kontakt z Centralą w sprawach związanych z likwidacją szkód

Wymagania:

 • mile widziane doświadczenie w pracy w call center lub w obszarze likwidacji szkód

 • dobra znajomość MS Excel

 • znajomość zagadnień medycznych (dodatkowy atut)

 • sumienność, rzetelność i komunikatywność

 • dobra organizacja czasu pracy

Oferujemy

 • ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • wsparcie managera otwartego na inicjatywę i pomysły

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • pracę w przyjaznej atmosferze

  Aplikuj

 • Warszawa

  Specjalista w Departamencie Rozwoju Sprzedaży

  Opis stanowiska:

  • wsparcie sprzedaży ubezpieczeń majątkowych masowych

  • planowanie i organizacja akcji promocyjnych oraz analiza i ocena ich efektywności

  • zapewnienie sprawnego przepływu informacji marketingowo-sprzedażowej pomiędzy Centralą i Oddziałami

  • organizowanie oraz wspieranie cyklicznych spotkań dla managerów sprzedaży

  • doraźne, analityczne wsparcie w zakresie wyników sprzedaży sieci agencyjnej

  • przygotowywanie raportów i analiz

  • analiza szkodowości portfela klientów

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub student ostatniego roku studiów (preferowany kierunek: prawo)

  • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

  • dobra znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego

  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Exce, PP)

  • nastawienie na cel i wytrwałość

  • komunikatywność przekładająca się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

  Oferujemy:

  • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

  • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

  • pracę w przyjaznej atmosferze

    

  Aplikuj

  Warszawa

  Staż w Departamencie Aktuariatu / Controllingu Taryfowego / Zarządzania Ryzykiem

  Czym możesz się zajmować:

  • wsparciem analitycznym procesów realizowanych w ramach departamentów

  • doborem i zastosowaniem technik statystycznych do parametryzacji matematycznych modeli wyceny i
  • szacowania ryzyka

  • udziałem w przygotowaniu danych i przeliczaniu modeli aktuarialnych

  • pomocą wszędzie tam, gdzie matematyk może się przydać

   

  Jeżeli cechuje Cię:

  • kultura matematyczna / analityczna;

  • ciekawość i umiejętność rozwiązywania problemów przy użyciu aparatu matematycznego

  • znajomość podstaw statystyki

  • znajomość Excel, Access, SQL lub umiejętność programowania

  • umiejętność pracy w zespole

  • zdolności komunikacyjne i interpersonalne

  • samodzielność, zdolność planowania i organizowania swojej pracy

   

  Oferujemy:

  • płatny staż w Departamencie Aktuariatu / Controllingu Taryfowego / Zarządzania Ryzykiem

  • staż trwający 1 – 3 miesiące w okresie lipiec – wrzesień

  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

  • przyjazną atmosferę

    

  Aplikuj

  Warszawa

  Specjalista w Departamencie Kontroli Procesowej Likwidacji Szkód

  Opis stanowiska

   

  • przeprowadzanie kontroli szkód majątkowych oraz komunikacyjnych i osobowych w zakresie przestrzegania procedur i wytycznych, administrowanie procesami

  • udział w realizacji planowych i doraźnych zadań kontrolnych

  • analiza raportów i statystyk związanych z likwidacją szkód

  • określenie potrzeb wprowadzania nowych lub modyfikacji istniejących mechanizmów kontrolnych

  • wykorzystywanie wyników kontroli i analiz do optymalizacji procesów likwidacji merytorycznej poprzez wdrażanie usprawnień

  i innowacji

  • udział w projekcie CFR (kontrola szkód zamkniętych)

   

  Wymagania

   

  • 2 – 3 lata doświadczenia w pracy w zakresie likwidacji szkód majątkowych

  • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP)

  • umiejętność wnioskowania i formułowania ocen

  • umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu

  • komunikatywność

  • samodzielność

  • skrupulatność oraz dobra organizacja pracy

  Mile widziane

  • dobra znajomość języka angielskiego

  • doświadczenie na stanowiskach związanych z prowadzeniem kontroli

   

  Oferujemy

   

  • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

  • pracę w przyjaznej atmosferze

  Aplikuj