InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Kariera

Warszawa

Specjalista do Zespołu Ubezpieczeń Korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie ofert ubezpieczeniowych zgodnie ze strategią i wytycznymi underwritingowymi

 • Negocjowanie i akceptowanie warunków ofert ubezpieczeniowych w ramach określonych wytycznych

 • Obsługiwanie umów ubezpieczeniowych po sprzedaży

 • Analizowanie portfeli i zarządzanie ich szkodowością

 • Pozyskiwanie klientów i pośredników do współpracy

 • Analizę zagrożeń underwritingowych w procesie sprzedaży

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: ekonomia, techniczne, ubezpieczenia

 • Minimum 2-3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku

 • Znajomość zasad konstruowania reguł akceptacji ryzyk

 • Znajomość rynku ubezpieczeń korporacyjnych

 • Samodzielność i decyzyjność

 • Zmysł analityczny

 • Bardzo dobra organizacja pracy

 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 • Umiejętności negocjacyjne

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze


Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy: rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa

Referent / Inspektor w Departamencie Likwidacji Szkód/ Zespół Regresów

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie postępowań regresowych (w szkodach zagranicznych)

 • Kontakt z policją, prokuraturą, sądami i innymi instytucjami, organami w celu ustalenia podstaw do wystąpienia z roszczeniem regresowym

 • Prowadzenie postępowań windykacyjnych w szkodach zagranicznych

 • Prowadzenie bieżącej korespondencji

 • Kontakt z Klientami

 • Dbanie o wysokie standardy pracy i wysoką jakość oferowanych usług

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, ubezpieczenia

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (MS Excel, MS Access), SQL

 • Dobra znajomość języka niemieckiego

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem

 • Umiejętności analityczne, znajomość rynku i –specyfiki branży ubezpieczeniowej

 • Zdolności interpersonalne: komunikatywność i otwartość

 • Dobra organizacja pracy, staranność i dokładność

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Świadczenia pozapłacowe (pakiet medyczny, karta multisport)

 • Pracę w przyjaznej atmosferze


Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy:rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa

Analityk biznesowo – systemowy

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie analiz systemowych i biznesowych w dużych projektach wdrożeniowych

 • Formułowanie wymagań dla systemów informatycznych

 • Prowadzenie dokumentacji analitycznej i projektowej

 • Wsparcie zespołu projektowego podczas stabilizacji wdrażanych rozwiązań

 • Zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania

 • Wypracowanie z departamentami biznesowymi oraz dostawcami zewnętrznymi wymagań dla systemów IT

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w pracy w projekcie informatycznym w roli analityka, mile widziane w branży finansowej

 • Umiejętność analizy potrzeb i wymagań funkcjonalnych Klienta, szeroko rozumianych potrzeb biznesowych

 • Znajomość zagadnień integracyjnych (SOA, Web Services) oraz narzędzi typu SOAP UI

 • Umiejętność modelowania systemów IT

 • Znajomość notacji UML, BPMN

 • Doświadczenie w modelowaniu procesów biznesowych end-to-end

 • Doświadczenie w zakresie współpracy z Architektami (Korporacyjnym, Rozwiązań etc.)

 • Doświadczenie w zakresie definiowania scenariuszy testowych – wsparcie dla departamentów biznesowych

 • Znajomość narzędzia Enterprise Architect

 • Wysokie zdolności analitycznego myślenia

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Wysokie zdolności komunikacyjni

 • Samodzielność, kreatywność, zaangażowanie

Mile widziane:

 • Znajomość zagadnień związanych z architekturą rozproszonych systemów IT

 • Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej

 • Certyfikaty lub szkolenia UML, BPMN; inne potwierdzające umiejętności analizy biznesowej i systemowej

 • Doświadczenie we współpracy z zespołami Scrumowymi

 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem analitycznym

Oferujemy:

 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w instytucji finansowej o ugruntowanej pozycji na rynku

 • Możliwość wyboru formy współpracy

 • Elastyczny czas pracy

 • Świadczenia pozapłacowe (pakiet medyczny, karta sportowa i wiele innych)

 • Możliwości rozwoju zawodowego i ciągłego podnoszenia kwalifikacji

 • Pracę przy projektach wspierających kluczowe obszary działalności firmy

 • Pracę w młodym, zespole specjalistów (analityków i programistów), który chętnie dzieli się wiedzą

 • Nową sieć kontaktów zawodowych

 • Możliwość udziału w szkoleniach


Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy:rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa

Specjalista ds. reasekuracji

Opis stanowiska:

 • Rozliczenia reasekuracyjne oraz sprawozdawczość reasekuracyjna (ścisła współpraca z pionem finansowym)

 • Obsługa tematów związanych z Solvency II (ścisła współpraca z Aktuariatem oraz Risk Manager)

 • Kontakty z audytorem zewnętrznym/ KNF/Akcjonariuszem w zakresie tematów finansowych powiązanych z reasekuracją

 • Współtworzenie analiz statystycznych z zakresu ubezpieczeń zarówno na rzecz InterRisk jak również centrali w Wiedniu, zewnętrznych partnerów

 • Współtworzenie raportów okresowych

Wymagania:

 • Min 2 lata doświadczenia w obszarze reasekuracji, controllingu finansowego, controllingu taryfowego w instytucji finansowej (mile widziana branża ubezpieczeniowa)

 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu rozliczeń/sprawozdawczości reasekuracyjnej, controllingu taryfowego, statystyki oraz znajomość rynku finansowego

 • Wykształcenie wyższe matematyczne, statystyczne lub ekonomiczne – mile widziane

 • Bardzo dobra znajomość j.angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny)

 • Biegła znajomości pakietu MS Office (Excel, Access)

 • Wysokie zdolności analityczne

 • Samodzielność

 • Zorientowanie na wysoka jakość pracy (dokładność, bezbłędność, terminowość)

Oferujemy:

 • Umowę o pracę

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze


Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy:rekrutacja@interrisk.pl

Cała Polska

Menadżer sprzedaży (umowa agencyjna)

Miejsce pracy:
Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków,  Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Opis stanowiska: 

 • organizacja i rozwój sieci sprzedaży poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowym
 • zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych
 • realizacja ustalonych planów sprzedażowych
 • nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej zawieranych umów, terminowości rozliczeń
 • motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników sprzedaży podległych agentów


Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe 
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży  
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych
 • znajomość lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych
 • umiejętności analizy zapytań ofertowych
 • umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczenia
 • umiejętności negocjacyjne, elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, wysoka kultura osobista 
 • dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu 
 • pracę w przyjaznej atmosferze 
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

Kontakt:

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl<o:p></o:p>

Warszawa

Specjalista w Departamencie Likwidacji Szkód

Opis stanowiska:

 • Rozpatrywanie odwołań dotyczących likwidacji szkód w mieniu oraz obsługi szkodowej w zakresie ubezpieczeń z OC ppm oraz AC

 • Kontrola merytoryczna i operacyjna likwidacji szkód

 • Podejmowanie decyzji odszkodowawczych w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień

 • Prowadzenie korespondencji z ubezpieczonymi/poszkodowanymi, instytucjami i organami, innymi osobami prawnymi i fizycznymi

 • Prowadzenie szkoleń, instruktarzy, warsztatów dla własnych jednostek likwidacyjnych oraz podwykonawców zewnętrznych w zakresie likwidacji szkód

 • Udzielanie innym jednostkom i komórkom organizacyjnym merytorycznej pomocy w sprawach dotyczących likwidacji szkód

 • Kontrola poprawności zabezpieczania i dokumentowania uprawnień regresowych w szkodach likwidowanych przez jednostki własne oraz przez operatorów zewnętrznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Dobra znajomość pakietu MS Office

 • Znajomość języka angielskiego

 • Dobra organizacja pracy, dokładność i skrupulatność

 • Samodzielność, kreatywność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w młodym zespole specjalistów

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 • Świadczenia pozapłacowe (pakiet medyczny, Karta Multisport)


Kontakt:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres e-mailowy: rekrutacja@interrisk.pl