InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Kariera

Warszawa

Menadżer ubezpieczeń mieszkaniowych / MSP

Opis stanowiska

 • Generowanie pomysłów w obszarze nowej oferty ubezpieczeń mieszkaniowych / MSP

 • Analizowanie zgormadzonych danych i zarządzaniu całym cyklem życia produktu pod kątem realizacji postawionych celów

 • Monitorowanie realizacji planów sprzedażowych i szkodowych oraz rekomendowaniu zmian w produktach

 • Bliska współpraca w ramach organizacji z jednostkami terenowymi, pionem sprzedaży, marketingu, likwidacji szkód, IT

 • Bieżące badanie rynku w kontekście rozszerzenia oferty sprzedażowej i poszukiwanie nowych możliwości rozwoju

 • Prowadzenie szkoleń produktowych dla pracowników firmy

 • Akceptacji ponadstandardowych zapytań underwritingowych oraz tworzeniu specjalnych ofert ubezpieczeniowych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (preferowany kierunek – ubezpieczenia / finanse / ekonomia / sprzedaż)

 • Znajomość rynku ubezpieczeń – min. 3 lata doświadczenia w branży ubezpieczeniowej na stanowisku związanym z ubezpieczeniami mieszkaniowymi / MSP

 • Doświadczenie w kształtowaniu i sprzedaży produktów ubezpieczeniowych

 • Zdolności interpersonalne: komunikatywność, otwartość, łatwość nawiązywania kontaktów

 • Dobra organizacja pracy

 • Umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na współpracę z klientem wewnętrznym

 • Analityczne myślenie

 • Wysoka kultura osobista i pozytywne nastawienie do ludzi

 • Umiejętność pracy w zespole oraz otwartość na współpracę z klientem wewnętrznym

 • Bardzo dobra znajomość MS Excel

 • Znajomość j. angielskiego będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość rozwoju w firmie wprowadzającej innowacyjne rozwiązania na rynku ubezpieczeń

 • Wsparcie managera otwartego na inicjatywę i pomysły

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Dołącz do aplikacji list motywacyjny opisujący Twoje doświadczenia biznesowe/ projektowe.

Aplikuj

Warszawa

Analityk Biznesowy w Departamencie Informatyki

Opis stanowiska

 • Opracowywanie z departamentami biznesowymi oraz dostawcami zewnętrznymi wymagań w projektach zmian do portalu sprzedażowego:

  • Pozyskiwanie i definiowanie potrzeb biznesowych

  • Prowadzenie analiz systemowych i biznesowych

  • Organizacja warsztatów, konsultacji i spotkań grupo roboczych

  • Weryfikacja i rozwijanie dokumentacji biznesowo – systemowej portalu

 • Prowadzenie i koordynacja projektów związanych ze zmianami i rozwojem portalu:

  • prowadzenie dokumentacji analitycznej i projektowej

  • zapewnienie jakości wytwarzanych produktów poprzez wsparcie testów akceptacyjnych oraz wdrożenia rozwiązania

  • opracowywanie scenariuszy testowych dla wprowadzanych zmian

  • organizacja, nadzór oraz przeprowadzanie testów nowych rozwiązań

  • współpraca z dostawcami rozwiązań

 • Wsparcie w bieżącym funkcjonowaniu portalu:

  • Rejestracja i analiza zgłaszanych błędów

  • konfiguracja środowiska

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzaniu analiz biznesowych/systemowych

 • Mile widziana znajomość notacji UML lub BPMN

 • Doświadczenie na stanowisku związanym z koordynacją projektów IT lub prowadzeniem projektów

 • Znajomość technologii i rozwiązań stosowanych w aplikacjach i systemach webowych.

 • Dobra znajomość języka angielskiego

 • Umiejętność myślenia analitycznego

 • Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej lub znajomość produktów ubezpieczeniowych

 • Doświadczenie w zakresie definiowania scenariuszy testowych

 • Umiejętność analizy potrzeb i wymagań funkcjonalnych Klienta

 • Dobra znajomość MS Excel MS Power Point

 • Doświadczenie w pracy w Enterprise Architect lub MS Visio będzie dodatkowym atutem

 • Samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy

 • Umiejętność pracy w zespole oraz zaangażowanie w wykonywane zadania

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych’

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

  Aplikuj

Warszawa

Specjalista ds. zgodności z przepisami (compliance)

Opis stanowiska

 • Monitorowanie zgodności działania Spółki z obowiązującymi przepisami prawa, opartym na nich orzecznictwem Sądu Najwyższego i utrwalonym orzecznictwem sądów powszechnych oraz rekomendacjami i wytycznymi organów nadzoru, a także procedurami wewnętrznymi

 • Raportowanie w obszarze zgodności z przepisami w ramach obowiązujących regulacji prawnych

Oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe prawnicze (bądź student ostatnich lat studiów prawniczych)

 • Biegła znajomość języka angielskiego

 • Dobra znajomość pakietu MS Office

 • Komunikatywność oraz umiejętność pracy samodzielnej oraz w grupie

 • Sumienność i dokładność w realizacji zadań

 • Dobra organizacja pracy własnej

 • Skuteczność w realizacji celów

Oczekujemy:

 • ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych’

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Specjalista w Biurze Zasobów Ludzkich

Opis stanowiska

 • Administrowanie sprawami pracowniczymi, przygotowywanie dokumentów dla pracowników (umowy, aneksy, świadectwa pracy, ewidencja urlopów itp.)

 • Przygotowywanie i analiza raportów

 • Udział w bieżących projektach Biura Zasobów Ludzkich

Oczekujemy:

 • Praktyczna znajomość prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • Min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w dziale kadr

 • Mile widziana znajomość systemu kadrowo-płacowego TETA

 • Dobra znajomości pakietu Microsoft Office

 • Zaangażowanie i odpowiedzialność za powierzone zadania

 • Zdolności planowania i organizowania swojej pracy

 • Bardzo dobre umiejętności komunikacji i współpracy z klientem wewnętrznym

 • Min. komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (umowa na zastępstwo)

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Specjalista ds. likwidacji szkód, analiz i projektów

Opis stanowiska:

• planowanie i nadzór projektów wewnętrznych w ramach Zespołu

• udział w zewnętrznych projektach, w tym IT

• rozliczenia reasekuracyjne, raportowanie i analiza w tym współpraca ze spółkami zagranicznymi w ramach grupy

• współpraca w zakresie regresów do szkód z ryzyk korporacyjnych z innymi Departamentami oraz podmiotami zewnętrznymi

• wsparcie w przygotowywaniu cyklicznych raportów zarządczych i raportów ad hoc

• przygotowywanie dokumentacji związanej z kontrolami funkcjonalnymi i audytem

• możliwość rozwoju w zakresie likwidacji szkód, w tym rozpatrywania reklamacji, skarg i odwołań

Oczekujemy:

• znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej komunikatywnym

• znajomość pakietu MS Office (Excel, Power Point)

• zdolności analityczne

• komunikatywność

• zorganizowanie

• samodzielność

Oferujemy:

• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

• umowę o pracę

• możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Warszawa

Specjalista w Departamencie Likwidacji Szkód

Opis stanowiska:

 • Rozpatrywanie odwołań dotyczących likwidacji szkód w mieniu oraz obsługi szkodowej w zakresie ubezpieczeń z OC ppm oraz AC

 • Kontrola merytoryczna i operacyjna likwidacji szkód

 • Podejmowanie decyzji odszkodowawczych w ramach posiadanych kompetencji i uprawnień

 • Prowadzenie korespondencji z ubezpieczonymi/poszkodowanymi, instytucjami i organami, innymi osobami prawnymi i fizycznymi

 • Prowadzenie szkoleń, instruktarzy, warsztatów dla własnych jednostek likwidacyjnych oraz podwykonawców zewnętrznych w zakresie likwidacji szkód

 • Udzielanie innym jednostkom i komórkom organizacyjnym merytorycznej pomocy w sprawach dotyczących likwidacji szkód

 • Kontrola poprawności zabezpieczania i dokumentowania uprawnień regresowych w szkodach likwidowanych przez jednostki własne oraz przez operatorów zewnętrznych

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe

 • Min. 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

 • Dobra znajomość pakietu MS Office

 • Znajomość języka angielskiego

 • Dobra organizacja pracy, dokładność i skrupulatność

 • Samodzielność, kreatywność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • Interesującą i odpowiedzialną pracę w młodym zespole specjalistów

 • Możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

cała Polska

Rzeczoznawca w Zespole Likwidacji Szkód Korporacyjnych w zakresie wyceny maszyn i urządzeń technicznych

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie oględzin na miejscu szkody, sporządzanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej i protokołów z lustracji oraz opinii technicznych w oparciu o zebrany materiał, szacowanie lub weryfikacja rozmiaru szkody

 • Realizacja zleceń dotyczących obsługi szkód zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi / procedurami

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia przyczyny szkody oraz odpowiedzialności i wysokości szkody

 • Realizacja ustalonej liczby zleceń i monitorowanie na bieżąco liczby wykonanych zleceń

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wysoki poziom wiedzy technicznej oraz doświadczenie z zakresu wyceny maszyn i urządzeń technicznych, w tym maszyn budowlanych

 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym i przepisów prawa związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń technicznych

 • Mile widziana praktyka zawodowa oraz doświadczenie w zakresie technicznej likwidacji szkód majątkowych

 • Prawo jazdy kat „B”

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Umiejętności analityczne oraz formułowanie wniosków na bazie zgromadzonych materiałów

 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Praca w miejscu zamieszkania i w terenie

 • Rozwój zawodowy w zespole wysoko wykwalifikowanych specjalistów

Aplikuj

Cała Polska

Menadżer sprzedaży (umowa agencyjna)

Miejsce pracy:

  Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Elbląg, Gdańsk, Katowice, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Poznań, Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

Opis stanowiska:

 • organizacja i rozwój sieci sprzedaży poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowym
 • zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych
 • realizacja ustalonych planów sprzedażowych
 • nadzorowanie pracy podległej sieci w zakresie jakości merytorycznej zawieranych umów, terminowości rozliczeń
 • motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników sprzedaży podległych agentów


Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe 
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w zarządzaniu agencyjną siecią sprzedaży  
 • znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych
 • znajomość lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych
 • umiejętności analizy zapytań ofertowych
 • umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczenia
 • umiejętności negocjacyjne, elastyczność – umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków, wysoka kultura osobista 
 • dobra organizacja pracy
 • dobra znajomość pakietu MS Office, a w szczególności programu Excel
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
 • możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
 • wsparcie ze strony doświadczonego zespołu 
 • pracę w przyjaznej atmosferze 
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia na podstawie umowy agencyjnej

>

Aplikuj

Warszawa

Rzeczoznawca w Zespole Likwidacji Szkód Korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie oględzin na miejscu szkody, sporządzanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej i protokołów z lustracji oraz opinii technicznych w oparciu o zebrany materiał, sporządzanie lub weryfikacja kosztorysów budowlanych.

 • Realizacja zleceń dotyczących obsługi szkód zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi/procedurami

 • Kompletowanie dokumentacji niezbędnej do ustalenia przyczyny szkody oraz odpowiedzialności i wysokości szkody

 • Realizacja ustalonej liczby zleceń i monitorowanie na bieżąco liczby wykonanych zleceń

 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi

Wymagania:

 • Wysoki poziom wiedzy technicznej oraz doświadczenie z zakresu wyceny wartości obiektów budowlanych i robót budowlano-montażowych

 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem pożarowym i prawem budowlanym

 • Biegła znajomości obsługi programów do sporządzania kosztorysów budowlanych, preferowany SekoPrix

 • Mile widziana praktyka zawodowa oraz doświadczenie w zakresie technicznej likwidacji szkód majątkowych

 • Brak przeciwwskazań do pracy na wysokości

 • Prawo jazdy kat „B”

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Umiejętności analityczne oraz formułowanie wniosków na bazie zgromadzonych materiałów

 • Dyspozycyjność

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Pracę w miejscu zamieszkania

Aplikuj

Poznań

Asystent/Specjalista w Zespole Ubezpieczeń Korporacyjnych

Opis stanowiska:

 • Współpraca z pośrednikami (brokerami, agentami) w zakresie pozyskiwania ubezpieczeń osobowych

 • Przygotowywanie i modyfikowanie ofert

 • Administrowanie czynnymi umowami ubezpieczenia

Wymagania:

 • Znajomość i doświadczenie (co najmniej dwuletnie) w sprzedaży ubezpieczeń osobowych

 • Umiejętności analizy zapytań ofertowych oraz dokumentacji przetargowych SIWZ

 • Umiejętność sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczeniowych

 • Preferowane wykształcenie wyższe

 • Doświadczenie we współpracy z brokerami/agentami

 • Dobra znajomość pakietu MS Office

 • Prawo jazdy kat. B

 • Umiejętności negocjacyjne, wysoka kultura osobista i odporność na stres

 • Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych’

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Gdańsk

Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Komunikacyjnych – Zespół Centrów Flotowych

Opis stanowiska

 • Dokonywanie oceny ryzyka flot pojazdów, ofertowanie, określanie warunków oraz zawieranie umów generalnych

 • Odpowiedzialność za wynik rentowności i sprzedaży ubezpieczeń flotowych w podległym regionie

Wymagania

 • Doświadczenie w underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych flotowych – co najmniej 3 lata

 • Bardzo dobra znajomość specyfiki ubezpieczeń dla branży flotowej

 • Bardzo dobra znajomość rynku brokerskiego

 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP)

 • Nastawienie na cel i wytrwałość

 • Komunikatywność przekładająca się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

Oferujemy

 • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

Aplikuj

Kraków

Menadżer Sprzedaży

Opis stanowiska

 • Organizacja i rozwój sieci sprzedaży, poprzez budowanie długotrwałych i pozytywnych relacji z agentami ubezpieczeniowymi

 • Zarządzanie zespołem agentów ubezpieczeniowych

 • Realizacja ustalonych planów sprzedażowych

 • Motywowanie, szkolenie, obsługa i kontrola wyników podległych agentów

Oczekujemy:

 • Znajomości i doświadczenia (co najmniej dwuletnie) w sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i/lub komunikacyjnych

 • Znajomości lokalnego rynku ubezpieczeń oraz agentów ubezpieczeniowych·(posiadanie grupy współpracujących agentów będzie dodatkowym atutem)

 • Doświadczenia we współpracy z agentami

 • Umiejętności analizy zapytań ofertowych

 • Umiejętności sporządzania ofert ubezpieczeniowych i negocjowania warunków umów ubezpieczeniowych

 • Dobrej znajomości pakietu MS Office

 • Prawa jazdy kat. B

Oferujemy:

 • Ciekawą pracę w Oddziale dynamicznie rozwijającej się firmie, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

 • Możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego

 • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Aplikuj

Warszawa

Analityk raportujący w Departamencie Controllingu Taryfowego

Opis stanowiska

 • Wykonywanie raportów cyklicznych i ad-hoc w oparciu o istniejące procedury raportowe

 • Przygotowywanie prezentacji i materiałów na potrzeby sprawozdawczości wewnętrznej i grupowej

 • Udzielanie wyjaśnień i pogłębianie percepcji w wybranych widokach analitycznych

Oczekujemy:

 • Bardzo dobrej znajomości pakietu Office (PowerPoint i Excel)

 • Znajomości zagadnień ubezpieczeniowych

 • Komunikatywności, terminowość, chęć ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji

 • Dobrej organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole

 • Zdolności analitycznych

 • Wykształcenie wyższego lub ostatnie lata studiów (preferowane kierunki ścisłe i/lub techniczne)

  Dodatkowe atuty:

  • Doświadczenie na podobnym stanowisku

  • Mile widziana znajomość języka makr MS Office

  • Mile widziana znajomość języka zapytań SQL

  Oferujemy:

  • Ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

    

Aplikuj

Kraków

Specjalista w Departamencie Ubezpieczeń Komunikacyjnych – Zespół Centrów Flotowych

Opis stanowiska

 • Dokonywanie oceny ryzyka flot pojazdów, ofertowanie, określanie warunków oraz zawieranie umów generalnych

 • Odpowiedzialność za wynik rentowności i sprzedaży ubezpieczeń flotowych w podległym regionie

  Oczekujemy:

  • Doświadczenie w underwritingu ubezpieczeń komunikacyjnych flotowych – co najmniej 3 lata

  • Bardzo dobra znajomość specyfiki ubezpieczeń dla branży flotowej

  • Bardzo dobra znajomość rynku brokerskiego

  • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PP)

  • Nastawienie na cel i wytrwałość

  • Komunikatywność przekładająca się na budowanie długotrwałych relacji z klientami biznesowymi

  Oferujemy:

  • Ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych

  • Możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego

  • Wsparcie ze strony doświadczonego zespołu

    

Aplikuj