InterRisk Kontakt (22) 212 20 12

Kariera

Warszawa - Centrala

Manager Produktu Zdrowotnego W Departamencie Ubezpieczeń Osobowych i Zdrowotnych

Opis stanowiska:
•  tworzenie i modyfikacja produktów ubezpieczeń zdrowotnych
•  analiza rynku ubezpieczeń zdrowotnych i potrzeb klientów oraz opracowywanie kierunków rozwoju ubezpieczeń zdrowotnych
•  przygotowywanie ofert ubezpieczeń zdrowotnych i prezentacji
•  opracowywanie kompleksowych rozwiązań w zakresie produktów z grupy ubezpieczeń zdrowotnych dla klientów biznesowych
•  współpraca z dostawcami usług medycznych
•  inicjowanie i podejmowanie działań prosprzedażowych w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych
•  współpraca z działem IT pod kątem wdrażania rozwiązań systemowych związanych  z produktami zdrowotnymi
•  dbanie o wysokie standardy pracy i wysoką jakość  oferowanych usług

Wymagania:
•  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: medycyna, ekonomia, finanse, ubezpieczenia, prawo
•  minimum 2 lata doświadczenia pracy na podobnym stanowisku
•  bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
•  umiejętności analityczne, znajomość rynku i –specyfiki branży ubezpieczeniowej
•  zdolności interpersonalne: komunikatywność i otwartość
•  dobra organizacja pracy, staranność i dokładność
•  znajomość języka angielskiego
•  znajomość rynku usług medycznych oraz podstawowa wiedza medyczna będą dodatkowym atutem
 
Oferujemy:
• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl
 
 
 
    
 

Warszawa - Centrala

Specjalista ds. analiz w Departamencie Likwidacji Szkód

Opis stanowiska:
•  rozpatrywanie reklamacji dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych
•  prowadzenie spraw dotyczących likwidacji szkód komunikacyjnych z udziałem KNF, RzF lub innych instytucji rynku ubezpieczeniowego
•  współudział w kształtowaniu i optymalizacji procesu likwidacji szkód komunikacyjnych

Wymagania:
•  co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze likwidacji szkód.
•  znajomość przepisów prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeniowego.
•  wykształcenie wyższe.
•  wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i organizacyjne

Oferujemy:
• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa - Centrala

Specjalista ds. likwidacji szkód komunikacyjnych w Departamencie Likwidacji Szkód

Opis stanowiska:
• przygotowywanie analiz i raportów z zakresu likwidacji szkód.
• udział w projektach IT dotyczących obszaru likwidacji szkód.

Wymagania:
• bardzo Dobra znajomość MS Excel
• doświadczenie w obszarze likwidacji szkód komunikacyjnych lub majątkowych
• wykształcenie wyższe
• umiejętność pracy pod presją czasu
• bardzo dobra organizacja pracy
• znajomość języka angielskiego

Oferujemy:
• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl 

Warszawa - Centrala

Analityk / specjalista w Departamencie Controllingu Taryfowego

Opis stanowiska:
• monitorowanie i analiza wyników technicznych produktów w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych i osobowych
• analiza zyskowności oraz źródeł zysków produktów w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych i osobowych
• wycena produktów w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych i osobowych
• analiza konkurencji
• tworzenie dokumentacji technicznej w zakresie taryfikacji produktów
• doskonalenie systemu informacji zarządczej
• badania aktuarialne w ubezpieczeniach komunikacyjnych, majątkowych i osobowych

Wymagania:
• wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe, w tym matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka)
• dobra organizacja pracy
• bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Access)
• umiejętność programowania
• znajomość SAS, Emblem, Earnix będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa - Centrala

Analityk ds. szkód/produktu w Departamencie Controlingu Taryfowego

Opis stanowiska:
•  przygotowywanie sprawozdań, zestawień i analiz na potrzeby zarządcze w zakresie likwidacji szkód/zarządzania produktem,
•  optymalizację i automatyzację cyklicznych działań raportowych, tworzenie i rozwój nowych narzędzi raportowania,
•  odpowiadanie na bieżące pytania odnośnie wyników wykonanych analiz
•  doskonalenie systemu informacji zarządczej

Wymagania:
•   doświadczenie w obszarze analiz/raportowania produktowego lub szkodowego ubezpieczeń majątkowych
•  wykształcenie wyższe (preferowane kierunki ścisłe, w tym matematyka, fizyka, ekonomia, informatyka)
•  dobra organizacja pracy i Wysoko rozwiniętych umiejętności analitycznych
•  bardzo dobra znajomość MS Office (Excel, Access)
•  bardzo dobra znajomość SQL (np. Postgres)

Oferujemy:
• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl

Warszawa - Centrala

Specjalista ds. Prawnych

Opis stanowiska:
• weryfikacja projektów umów pod kątem zgodności z prawem, wytycznymi organu nadzoru i aktami wewnętrznymi spółki;
• przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego;
• opiniowanie zasadności roszczeń klientów/poszkodowanych w przypadkach budzących wątpliwości prawne;
• potencjalnie samodzielne prowadzenie niektórych spraw sądowych.

Oczekiwania:
• bardzo dobra znajomość prawa cywilnego (kc, kpc, ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych);
• znajomość jęz. angielskiego;
• V rok studiów prawniczych, ew. rok po ukończeniu studiów prawniczych;
• otwartość na nowe wyzwania i chęć uczenia się zawodu prawnika wewnętrznego.

Oferujemy:
• ciekawą pracę w Centrali dynamicznie rozwijającej się firmy, wchodzącej w skład jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych
• możliwość podnoszenie kwalifikacji i rozwoju zawodowego
• wsparcie ze strony doświadczonego zespołu
• pracę w przyjaznej atmosferze
• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Aplikacje: CV + list motywacyjny wraz adnotacją zawierającą klauzulę o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na adres: rekrutacja@interrisk.pl