InterRisk Kontakt (22) 212 20 12

O InterRisk


InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku nieprzerywanie od 1993 i jest jednym z wiodących ubezpieczycieli majątkowych. Dzięki eksperckiej wiedzy pozyskanej przez lata działalności InterRisk proponuje swoim Klientom wszechstronną ofertę, na którą składają się ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe, osobowe, zdrowotne i finansowe. Każdego roku spółka otacza ochroną ubezpieczeniową blisko 2 miliony Klientów. InterRisk jest doceniany także przez profesjonalistów rynku ubezpieczeniowego jako niekwestionowany lider ubezpieczeń OC dla agentów i brokerów.

InterRisk 2015 w liczbach:

 • 23 lata doświadczenia
 • od 2006 roku w Grupie VIG, nr I w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Ponad 1mld składki przypisanej brutto każdego roku, od 2010
 • 8 miejsce wśród ubezpieczycieli majątkowych
 • 602 pracowników
 • 48 jednostek terenowych
 • Likwidujemy ponad 200 tys. szkód rocznie  
 • Każdego roku wypłacamy ponad 600 mln zł odszkodowań i świadczeń
 • Codziennie wypłacamy odszkodowania i świadczenia prawie 500 Klientom
 • Pokrywamy koszty ponad 230 napraw pojazdów dziennie
 • Ubezpieczamy 20 tys. km dróg krajowych, w tym autostrad i rocznie likwidujemy z tego tytułu blisko 20 tys. szkód
 • Ubezpieczamy ponad 1,1 miliona dzieci i młodzieży szkolnej, a co miesiąc wypłacamy świadczenia za prawie 3 tysiące nieszczęśliwych wypadków

Historia InterRisk

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. W związku z tym faktem od 6 lutego 2008 roku Spółka działa pod nazwą InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Vienna Insurance Group

Akcjonariuszem InterRisk jest Vienna Insurance Group (VIG) – wiodący austriacki koncern ubezpieczeniowy w Europie Środkowo-Wschodniej, szczycący się 190-letnią tradycją. Ponad 50 spółek należących do VIG  zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 25 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

W Polsce VIG jest właścicielem lub większościowym akcjonariuszem siedmiu spółek ubezpieczeniowych oraz kilku firm dystrybucyjnych i serwisowych, zajmujących się m.in., szkoleniami, oceną ryzyka oraz likwidacja szkód.