Ubezpieczenia dla ciebie
Ubezpieczenia dla firm


Nowości i aktualności

 

W celu zgłoszenia szkody lub pozyskania informacji prosimy o kontakt z naszym Call Center:

 

- tel. 22 212 20 12

 

lub skorzystanie z formularza zgłoszenia szkody (komunikacyjnej)

- formularz on-line

W przypadku zainteresowania ubezpieczeniami z naszej oferty prosimy o kontakt z naszymi Oddziałami:

- dane adresowe Oddziałów

 

Aby wypowiedzieć umowę, otrzymać zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia lub zasięgnąć informacji dotyczącej swojej polisy prosimy o  kontakt z naszym Centrum Rozliczeniowym:

22 291 22 98

wypowiedzenie.oc@interrisk.pl
centrum.rozliczeniowe@interrisk.pl

 


__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres Centrali (godziny pracy - 8.00 - 16.00):

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
KRS 0000054136, NIP 526-00-38-806, Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony 137.640.100,0 PLN