InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów upoważniony jest do udzielania informacji wyłącznie przedstawicielom mediów.

  • Osoby zainteresowane ofertą Spółki prosimy o kierowanie pytań bezpośrednio do naszych placówek, do których kontakt znajdziecie Państwo tu: Nasze Oddziały
  • Szkody prosimy zgłaszać pod numerem telefonu 22 575 25 25, który jest czynny przez całą dobę lub przez formularz kontaktowy: Zgłoś szkodę


Kontakt dla mediów nie udziela informacji dotyczących konkretnych umów ubezpieczenia*.
Do interweniowania w takich sprawach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, upoważnieni są m.in. Rzecznik Ubezpieczonych, Rzecznik Praw Obywatelskich, etc.

Kontakt dla mediów / Biuro Marketingu i PR


Izabela Krasowska
Izabela.Krasowska@interrisk.pl

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group
ul. Noakowskiego 22, 00-668 Warszawa

* Artykuł 19 ust. 1 ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151 z późn. zm.): zakład ubezpieczeń i osoby w nim zatrudnione lub osoby i podmioty, za pomocą których zakład ubezpieczeń wykonuje czynności ubezpieczeniowe, są obowiązane do zachowania tajemnicy dotyczącej poszczególnych umów ubezpieczenia.