InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
30.12.2016

InterRisk najlepszy w grupie VIG Polska

InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group otrzymało tytuł „Najlepsza spółka 2016 roku”. Towarzystwo zostało docenione za dynamiczny i zarazem rentowny rozwój biznesu. Nagroda przyznawana jest corocznie spółce osiągającej najlepsze wyniki w ramach Vienna Insurance Group w Polsce.
InterRisk po trzech kwartałach br. zebrał 680 mln zł składki przypisanej brutto, osiągając wysoki wzrost na poziomie +6,7% w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. Towarzystwo wypracowało ponadto zysk finansowy brutto w wysokości 50,6 mln złotych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości.
„Strategią spółek należących do Grupy VIG w Polsce jest rentowny rozwój. InterRisk doskonale radzi sobie z jej realizacją mimo trudnego i konkurencyjnego otoczenia rynkowego. Odnieśliśmy olbrzymi sukces na tle całego rynku ubezpieczeń. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wysokie kwalifikacje i zaangażowanie zespołu InterRisk, którego codzienne osiągnięcia składają się na sukces całej Spółki” – podsumował Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk TU SA.
Nagroda „Najlepsza spółka 2016 roku” przyznawana jest przez prezesów zarządów wszystkich spółek ubezpieczeniowych i serwisowych grupy Vienna Insurance Group w Polsce. Nagrodę wręczył Piotrowi Narlochowi Franz Fuchs – Dyrektor Generalny VIG Polska.