InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
27.09.2019

InterRisk ponownie z tytułem Rodzinnej Marki Roku

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z tytułem Rodzinna Marka Roku 2019 za EDU Plus ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach projektu Rodzinna Marka Roku – Jakość i Zaufanie. Otrzymują je jedynie firmy oferujące produkty i usługi najwyższej jakości, stosujące nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania, stawiające na pierwszym miejscu jakość i niezawodność.

Ponad 20-letnie doświadczenie w ubezpieczaniu uczniów, studentów oraz szkół procentuje.

Prawie dwa miliony ubezpieczonych co roku wybiera jakość i bezpieczeństwo z InterRisk.