InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
08.05.2018

InterRisk TU SA Vienna Insurance Group oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” rozpoczynają strategiczną współpracę

W dniach 09.04.2018 r. oraz 12.04.2018 r. doszło do zawarcia strategicznych umów pomiędzy InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz MACIF (Mutuelle Assurance des Commercants et Industrieles France et des Cadres et salaries de l’Industrie et du Commerce).

Powyższe umowy dotyczą objęcia przez InterRisk istotnego pakietu udziałów w TUW „TUW” w drodze nabycia aktywów należących do tej pory do MACIF oraz podmiotów z grupy MACIF, jak również objęcia nowych udziałów powstałych w wyniku planowanego podwyższenia kapitału zakładowego towarzystwa.

W wyniku transakcji InterRisk stanie się znaczącym Udziałowcem i Partnerem TUW, jednak nie będzie podmiotem dominującym w kontekście podziału głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW „TUW”.

Umowa inwestycyjna pomiędzy InterRisk TU SA VIG, a Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” gwarantuje poszanowanie i utrzymanie wzajemności ubezpieczeniowej przez TUW „TUW” oraz podmiotowości jej członków posiadających prawo głosu na walnych zgromadzeniach oraz ich udział w organie nadzorującym.

Celem podjęcia strategicznej współpracy pomiędzy InterRisk, a TUW „TUW” jest wzmocnienie pozycji obu podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń. Zawarcie powyższych umów było możliwe dzięki wzajemnemu zrozumieniu i honorowaniu kultur biznesowych i komplementarnych potencjałów obu towarzystw. Dla MACIF niniejsza transakcja oznacza możliwość większego zaangażowania się w budowanie przewagi konkurencyjnej na swoich rynkach strategicznych.

Zaangażowanie kapitałowe w TUW „TUW” jest dla Vienna Insurance Group kolejnym krokiem w kierunku umocnienia pozycji na kluczowym dla Grupy VIG polskim rynku ubezpieczeń.

Powyższa transakcja zostanie sfinalizowania po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisji Nadzoru Finansowego, jak również zatwierdzeniu przez organy statutowe InterRisk i TUW „TUW”.

- Inicjatywa InterRisk doskonale wpisuje się w strategię Grupy VIG, która zakłada, że osiągniemy na polskim rynku ubezpieczeń 10% udział. Będziemy dążyć do zachowania odrębnej tożsamości i specyfiki działania TUW „TUW”, jednocześnie zapewniając jako Vienna Insurance Group fachowe wsparcie w kluczowych obszarach działalności – komentuje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

- Strategia InterRisk na lata 2018-2020 zakłada jak najszerszą kooperację z Partnerami w celu tworzenia oferty komplementarnej i korzystnej dla klientów. Współpraca z TUW taką synergię znakomicie buduje - mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.

- Nasze firmy wzajemnie skorzystają ze swoich silnych stron tworząc wiarygodny, nowoczesny potencjał, zdolny do szybkiego rozwoju - mówi Ewa Stachura Kruszewska - Prezes Zarządu TUW „TUW”.

- Transakcja ta wzmacnia bezpieczeństwo Towarzystwa przy zachowaniu w pełni dotychczasowych uprawnień członków Towarzystwa we wpływaniu na jego strategię rozwoju - mówi Henryk Dankowiakowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej TUW „TUW”