InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
13.02.2019

KNF podjęła pozytywną decyzję w sprawie współpracy InterRisk i TUW „TUW”

Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła wczoraj zgodę na nabycie przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group udziałów Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” od dotychczasowych udziałowców zagranicznych. Decyzja ta umożliwia finalne zawarcie umów i przypieczętowanie rozpoczęcia strategicznej współpracy obu firm.

„Z dużą satysfakcją przyjęliśmy wyrażone przez KNF stanowisko. Połączenie sił obu organizacji przyczyni się do osiągnięcia wzajemnych korzyści zarówno dla obu towarzystw, jak i ich Członków i Klientów. Zawiązana współpraca pozwoli nam oferować produkty, które będą spełniały potrzeby osób poszukujących korzystnych ubezpieczeń na wielu obszarach” – mówi Piotr Narloch, Prezes Zarządu InterRisk.

„Niezwykle cieszymy się na nadchodzącą współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”. Założeniem tego strategicznego partnerstwa jest wzajemne wzmocnienie, które osiągnąć będzie można dzięki wymianie kompetencji i doświadczeń pomiędzy podmiotami. Partnerstwo z TUW „TUW” jest inwestycją w rozwój obu firm, ponieważ umożliwi nam budowanie jeszcze silniejszej pozycji na rynku ubezpieczeń majątkowych” – dodaje Franz Fuchs, Dyrektor Generalny VIG Polska.

Obie firmy traktują zawiązane porozumienie jako szansę na poprawienie swojej pozycji konkurencyjnej na skutek zdobycia nowej wiedzy i pojawienia się niezagospodarowanych dotychczas obszarów rozwoju. Transakcja stworzyła również możliwość skorzystania ze wsparcia kapitałowego InterRisk przez TUW „TUW”.

„Wierzymy, że współpraca pomiędzy naszymi firmami przyczyni się do spotęgowania tempa rozwoju obu organizacji. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, która dla nas jawi się pod znakiem wzajemnego czerpania z tego, co każdy z ubezpieczycieli może zaoferować najlepszego. Traktujemy to jako szansę na stworzenie nowoczesnego potencjału, a następnie wykorzystanie go, by naszemu Członkowi zaoferować jeszcze lepsze produkty i jeszcze wyższą jakość usług” – mówi Ewa Stachura-Kruszewska, Prezes Zarządu TUW „TUW”.