InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
05.04.2018

Nie ma klienta, który nie potrzebowałby ubezpieczenia Ochrony Prawnej

InterRisk przeprowadził dwudniowe warsztaty Ochrony Prawnej. Ich celem było określenie potencjału sprzedaży tych ubezpieczeń w Polsce oraz podkreślenie eksperckiej wiedzy InterRisk w tym obszarze.

 

Potrzeba mesjanizacji

Piotr Narloch, Prezes InterRisk, otwierając warsztaty zwrócił uwagę, że o ile ubezpieczenia ochrony prawnej są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, to wciąż pozostają niedocenionym orężem ochrony klientów.

Rainer Huber, CEO Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs AG przekonywał o dużym i stale rosnącym potencjale ubezpieczeń ochrony prawnej, które na rynku niemieckim obecne są od blisko 100 lat. Według Hubera „Nie chroniąc klientów, ubezpieczyciele nie chronią własnego biznesu”. Ubezpieczycielowi powinno zależeć, żeby klienci wyrobili sobie nawyk zwracania się ze wszystkimi swoimi problemami w pierwszej kolejności właśnie do niego.

 

Według Ole Eilersa, członka Zarządu Auxilia, to przyziemne, proste przykłady są kluczem do sprzedaży. Należy wskazać, jak kosztowne bywają zaliczki za prawników i co to może oznaczać dla klienta, dla jego rodziny. Jako najważniejszą przeszkodę w sprzedaży tego typu ubezpieczeń ekspert z AUXILIA wskazał strach przed małą wiedzą specjalistyczną z zakresu prawa – co jednak może i powinno być przekute w atut sprzedażowy.

 

Prelegenci zgodnie stwierdzili, że praktycznie nie ma klienta, który nie potrzebowałby ochrony prawnej. Każdy z nas, na różnych etapach swojego życia, może wejść konflikt z prawem, nawet niezamierzony. Obowiązkiem ubezpieczycieli jest stała edukacja.

 

Kiedy sprawdzi się ubezpieczenie

Wśród wielu zalet produktu p. Małgorzata Trybuchowicz – menedżer projektu ubezpieczeń Ochrony Prawnej w InterRisk - wskazała szeroki specjalistyczny zakres ochrony – bez względu na to, czy problem dotyczy prawa karnego, czy wykroczeniowego. Klienci otrzymają pokrycie kosztów reprezentacji prawnej (opłat związanych z prowadzeniem sprawy przez adwokata lub radcę prawnego) oraz kosztów sądowych.

 

Posiadanie ubezpieczenia Ochrony Prawnej pomoże klientom nie tylko w prostych przypadkach sądowych, ale także m.in. skomplikowanych sporach z ZUS oraz sporach wynikających z umów o pracę. Kolejnym przykładem jest dochodzenie przed sądem roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości przez hałas, zanieczyszczenie, czy bezprawne wycięcie drzew.

 

Małgorzata Trybuchowicz zwróciła uwagę na szeroki wachlarz pakietów i programów dostępnych w InterRisk. Firma ubezpiecza zarówno klientów indywidualnych, jak i specjalistyczne grupy zawodowe – architektów, funkcjonariuszy publicznych, lekarzy, a także – nauczycieli i dyrektorów szkół. Ta ostatnia grupa obserwuje eskalację roszczeniowości ze strony rodziców.

 

Asysta Prawna

W sytuacji konfliktowej klienci mogą reagować pod wpływem stresu na swoją niekorzyść. W przypadku np. wypadku komunikacyjnego klient w zasięgu telefonu będzie miał merytoryczną informację, jak powinien się zachować. Czy powinien przyjąć mandat? Jakie dokumenty podpisywać? Asysta prawna wychodzi poza granicę Polski, co jest istotne, gdy klient prowadzi biznes transportowy lub handel w skali większej, niż wewnętrzne granice kraju.\

 

Oczywisty cross-selling

Zwrócił również uwagę, że ubezpieczenie OC i ochrona prawna doskonale są do siebie dopasowane i są komplementarne.

 

Zgodnie z założeniami Strategii InterRisk 2018 – 2020 ubezpieczenia Ochrony Prawnej są jednymi z kluczowych dla rozwoju firmy.