InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
07.09.2016

Nowości w ubezpieczeniach MSP

All-Risks w  BiznesPro Plus rozszerza ochronę ubezpieczeniową na wszelkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia niezależne od woli klienta pod warunkiem, że nie zostały one wykluczone z zakresu ubezpieczenia. Skorzystanie z tej opcji pozwala na spokojniejszy sen właścicieli przedsiębiorstw MSP, gdyż nie muszą już sprawdzać, czy na liście zdarzeń objętych pokryciem ubezpieczeniowym znajdują się na przykład:
- szkody wyrządzone przez zwierzęta (np. dziki, ptaki, psy, konie);
- samoistne przewrócenie się regału z towarem;
- upadek podwieszanego sufitu czy instalacji klimatycznej;
- zniszczenia dokonane przez wiatr, opady lub inne zjawiska atmosferyczne – bez względu na ich natężenie;
- zanieczyszczenie środków obrotowych odpryskami potłuczonego szkła, a także wiele innych zdarzeń,  które nie są łatwe do przewidzenia.
Ponadto w przypadku szkód powstałych w miejscu prowadzenia prac poza miejscem ubezpieczenia – w odniesieniu do maszyn, urządzeń lub środków obrotowych niezbędnych do ich prowadzenia – także udzielamy ochrony ubezpieczeniowej do określonego w klauzuli limitu, na zasadzie odpowiedzialności za wszystkie ryzyka.
Assistance jest zawsze dodatkiem do ubezpieczenia BiznesPro jak i do ubezpieczenia BiznesPro Plus ma to na celu zapewnienie przez InterRisk Kontakt pomocy wszystkim naszym Klientom MSP w przypadku wystąpienia w ramach ubezpieczenia zdarzenia losowego lub awarii instalacji, powodujących szkodę w miejscu ubezpieczenia, wymagającą skorzystania na przykład z:
- usługi naprawy sprzętu komputerowego (informatyk) lub urządzeń biurowych (serwisant);
- usługi ślusarskiej, hydraulicznej, elektrycznej, dekarskiej, szklarskiej, stolarskiej, murarskiej, malarskiej, glazurniczej lub parkieciarskiej;
- usługi dozoru mienia, a także organizacji lokalu zastępczego, jeżeli lokal ubezpieczony nie nadaje się do użytkowania;
- usługi transportu mienia do lokalu zastępczego;
- usługi dotyczącej urządzeń lub instalacji grzewczych bądź klimatyzacyjnych itp.;
- chęci uzyskania informacji o firmach świadczących w/w usługi.
Odpowiedzialność InterRisk obejmuje w rocznym okresie ubezpieczenia do 3 zdarzeń powodujących konieczność skorzystania z tego rodzaju usług, co zapewnia naszym Klientom pewną pomoc w sytuacjach kryzysowych, udzielaną przez InterRisk Kontakt.