InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
18.11.2016

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – co to jest i do czego służy?

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej – co to jest i do czego służy?
Ubezpieczenia ochrony prawnej są dostępne w Polsce od kilkunastu lat, dotyczą wielu dziedzin życia
i stanowią atrakcyjną ofertę dla Klientów, którzy są świadomi swoich praw, a także zdają sobie sprawę z konsekwencji naruszenia prawa – nawet nieumyślnego. Ubezpieczenie ochrony prawnej znajduje się wśród produktów specjalistycznych, które obecnie dynamicznie się rozwijają w całej Europie, a od kilku lat także w Polsce. Biorąc pod uwagę fakt, iż w krajach Europy Zachodniej ok. 70% obywateli posiada ubezpieczenie ochrony prawnej, w Skandynawii blisko 90%, a w Polsce obecnie zaledwie 1%, można stwierdzić, że produkty ochrony prawnej mają szansę rozwoju w najbliższym czasie.
Ubezpieczenie ochrony prawnej zapewnia Klientowi pokrycie kosztów reprezentacji jego interesów prawnych w zakresie określonym w umowie. Najważniejszym elementem jest możliwość sfinansowania usług radcy prawnego lub adwokata, który będzie reprezentował Ubezpieczonego
w sądzie, a także pokrycie kosztów sądowych.
Historia ubezpieczeń ochrony prawnej sięga końca wieku XIX, kiedy powstały pierwsze produkty, zabezpieczające medyków przed skutkami pozwów z tytułu błędów medycznych. W 1897 r. towarzystwo ubezpieczeń Sou Medical wprowadziło pierwsze ubezpieczenie ochrony prawnej  dla lekarzy w związku z pojawiającymi się pozwami poszkodowanych pacjentów i  ich rodzin. Zakres błędów medycznych – biorąc pod uwagę stopień rozwoju medycyny ponad sto lat temu – można sobie wyobrazić. Szkody były na ogół natury poważnej lub bardzo poważnej (zakażenia, prowadzące do amputacji kończyn, śmierć w wyniku zastosowania drastycznych kuracji), zaś błędy wywołujące fatalne skutki estetyczne dla pacjentów - na porządku dziennym. W związku z niskimi dochodami ludności, pojawiła się potrzeba wprowadzenia ubezpieczenia, umożliwiającego przeciętnym obywatelom skorzystanie z usług prawnika i osiągnięcie ugody przed sądem lub na drodze postępowania pozasądowego – częstymi pośrednikami w sporach były związki zawodowe lekarzy lub pracowników.
Bardzo dużą popularność zyskała ochrona prawna, związana z posiadaniem i użytkowaniem pojazdów mechanicznych. Pierwsze tego typu polisy pojawiły się w Niemczech już w 1928 r. i były związane ze szkodami spowodowanymi podczas wyścigów samochodowych. Co ciekawe, ochrona nie ograniczała się do pomocy prawnej w procesach sądowych, lecz także postępowaniach pozasądowych, które były prowadzone w formie mediacji. Początkowo ochrona była związana z dochodzeniem zaniżonego odszkodowania lub odmową wypłaty świadczenia, następnie zaczęły rozwijać się bardziej zaawansowane formy ubezpieczenia, obejmujące także obronę w przypadku zarzutów karnych i wykroczeniowych przeciwko Ubezpieczonemu, a także wpłacenie kaucji, chroniącej go przed aresztowaniem.
Godna uwagi jest też opcja ochrony prawnej nieruchomości, która umożliwia zapewnienie pomocy prawnej w przypadku problemów prawnych, dotyczących posiadania i użytkowania ubezpieczonej nieruchomości. Klient może dochodzić przed sądem swoich roszczeń z tytułu naruszenia posiadania nieruchomości, np. przez sąsiadów, bezprawnie przesuwających ogrodzenie oddzielające dwie posesje, ale także sprawy związane z nieuzasadnionym zakłócaniem korzystania z nieruchomości wskutek oddziaływania ze strony nieruchomości sąsiednich (tzw. immisje) – prowadzenie działalności gospodarczej o dużym nasileniu hałasu lub zapachów, zwłaszcza pochodzących z substancji szkodliwych dla zdrowia (farby, lakiery) czy porzucenie nieczystości.
 
InterRisk oferuje swym Klientom ubezpieczenie ochrony prawnej, związane z posiadaniem
i używaniem pojazdów, życiem prywatnym oraz ochronę prawną dedykowaną małym i średnim firmom. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.