InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
20.01.2017

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej dla grup zawodowych – ochrona prawna dla architektów, projektantów i inżynierów budowlanych

W Polsce działa 98.000 architektów i aż 101.000 projektantów i inżynierów budowlanych. W związku z ryzykiem powstania szkód, wynikających z błędów projektowych z winy architektów lub projektantów, od 2004 r. wykonujący zawód są zobligowani do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej.
W związku z tym, że od 1 stycznia 2017 r. zostaną wprowadzone nowe warunki ubezpieczenia OC architektów, projektantów i inżynierów budowlanych, jako uzupełnienie produktu została przygotowana klauzula dodatkowa - ochrona prawna dla architektów, projektantów i inżynierów budowalnych. W celu zabezpieczenia przed konsekwencjami, związanymi w możliwością postawienia zarzutów karnych lub wykroczeniowych, związanych z prowadzoną działalnością zawodową, warto zaproponować rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej Klientom z tej branży.
Zakres produktu obejmuje dwa rodzaje świadczeń: asystę prawną w przypadku potrzeby zasięgnięcia informacji z zakresu dziedzin prawa związanych z wykonywaniem zawodu oraz pokrycie kosztów reprezentacji interesów prawnych Ubezpieczonego (m.in. wynagrodzenie prawnika – adwokata lub radcy prawnego, koszty sądowe). Ważnym elementem produktu jest dostęp do kwalifikowanej porady prawnej – świadczonej przez telefon przez wykwalifikowanych prawników – adwokatów lub radców prawnych, którzy pomogą podjąć odpowiednie kroki prawne w przypadku powstania problemu prawnego, związanego z wykonywaniem zawodu architekta.
Oferta dostępna już od stycznia – zachęcamy do zapoznania się i oferowania Klientom.