InterRisk Kontakt (22) 575 25 25
04.05.2016

Właściciele motocykli i motorowerów są niedoubezpieczeni

Wiosna to zwyczajowo początek sezonu dla motocyklistów. W tym roku oficjalnie rozpoczął się 16-17 kwietnia XIII Międzynarodowym Zlotem Gwiaździstym im. Księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego. Szacuje się, że zjechało się tam rekordowe 30 tys. pojazdów. To właśnie słoneczne, ciepłe dni sprawiają, że wielu Polaków decyduje się na zakup jednośladu: motocykla, motoroweru, czy stylowego miejskiego skutera. Potwierdzają to dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Najwięcej motocykli i motorowerów rejestrowanych jest w okresie od marca do końca sierpnia, a z końcem wakacji popyt wyraźnie słabnie. W 2015 r. zarejestrowano w sumie 125,45 tys. motocykli i motorowerów (o 15,7% więcej niż rok wcześniej), z czego na okres wiosenno-letni przypadło 71,5% jednośladów. 2016 rok zaczął się dla branży nieco gorzej – według danych CEPiK - w styczniu i lutym zarejestrowano 8 950 motocykli i motorowerów o 12,75% mniej niż rok wcześniej, przy czym dla motorowerów spadek wyniósł 35,25%. Mimo wszystko liczba rejestrowanych maszyn wciąż rośnie, i przybywa nowych użytkowników. – Na właścicielach motocykli i motorowerów, tak jak na właścicielach samochodów ciąży obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC. Należy to zrobić nie później niż w dniu rejestracji fabrycznie nowego pojazdu. Jeśli kupujemy go na wtórnym rynku, to powinniśmy otrzymać polisę od poprzedniego właściciela. Gdy tak się nie stanie, należy zawrzeć nową umowę z zakładem ubezpieczeń, który oferuje tego rodzaju ochronę - mówi Robert Kowalczyk, dyrektor departamentu ubezpieczeń komunikacyjnych InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group.

Według danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego na koniec 2015 r. dla grupy pojazdów: motocykle, motorowery, skutery, quady aktywnych było 1,518 mln sztuk polis OC (rok wcześniej było ich ok. 1,434 mln sztuk, co oznacza wzrost o 5,9%). Należy pamiętać, że polisa OC chroni właścicieli jednośladów od skutków finansowych zdarzeń, których mogą zostać sprawcami (szkód na mieniu i osobowych). Ochrona działa przez rok, potem należy odnowić obowiązkową umowę. W 2016 r. za brak ubezpieczenia OC właścicielowi motocykla/motoroweru grozi kara w wysokości:

120 zł, za brak ubezpieczenia OC w okresie do 4 dni,

310 zł, za brak ubezpieczenia w okresie od 4 do 14 dni,

620 zł, za brak ubezpieczenia powyżej 14 dni. 


O ile, posiadanie polisy OC jest obowiązkowe, i powinno posiadać ją 100% właścicieli motocykli i motorowerów, to tylko nieliczni z nich korzystają z ochrony, jaką dają ubezpieczenia dobrowolne, tj.: autocasco, następstw nieszczęśliwych wypadków i assistance. Szacuje się, że tylko ok. 2% właścicieli jednośladów wykupuje ubezpieczenie AC, czyli tylko, co 50-ty miłośnik dwóch kółek decyduje się wyjść poza podstawowy zakres ochrony, jakim jest obowiązkowe OC.