InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Bezpieczny Dom

W ramach pakietu Bezpieczny Dom zabezpieczamy to, co dla Ciebie najcenniejsze - Twój dom lub mieszkanie, a także ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia. Ochroną można objąć także obiekty małej architektury, inne budowle znajdujące się na przydomowej działce, jak również anteny satelitarne, kolektory słoneczne, a nawet domki letniskowe wraz ze znajdującymi się w nich ruchomościami. Jeśli podejmujesz się budowy swojego wymarzonego domu, również możesz go ubezpieczyć.

Co obejmuje ochrona?

Majątek
Majątek
Chronimy Twoje mienie od zdarzeń, które mogą spowodować ogromną skalę zniszczeń, m.in. pożaru, powodzi, silnego wiatru, katastrofy budowlanej, zalania, wybuchu.
Dlaczego warto?

Ubezpieczenie majątku np. wbudowane szafy, podłogi, glazura, anteny satelitarne, ruchomości domowe, meble, sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, sprzęt ogrodniczy.

Jak to działa?
Pokrywamy szkody powstałe m.in. w wyniku pożaru wywołanego przez uderzenie pioruna, zarwania dachu przez silny wiatr, zalania wodą z pękniętej instalacji centralnego ogrzewania...
Pokaż pełen opis
Kradzież
Kradzież
Możesz liczyć na nasze pomoc w przypadku kradzieży z włamaniem oraz rabunku. Pomożemy Ci jak najszybciej powetować straty.
Dlaczego warto?

Łupem złodziei może paść np. sprzęt komputerowy, czy RTV. W takim przypadku wypłacamy odszkodowanie, które pomoże Ci szybko przywrócić stan sprzed kradzieży.

Jak to działa?
Nawet najlepszy sąsiad nie zawsze pomoże. Lepiej się ubezpieczyć i mieć spokój. Możesz obniżyć swoją składkę wybierając stosowny limit odpowiedzialności za straty.
Pokaż pełen opis
Wandalizm
Wandalizm
Czasem dochodzi do szkód spowodowanych aktem wandalizmu – działaniem osób trzecich, umyślnie niszczących Twoje mienie. W takich wypadkach też możesz na nas liczyć.
Dlaczego warto?

Kiedy nieznani sprawcy pomażą farbą w spreju elewację Twojego domu, kiedy ktoś w akcie bezrozumnego wandalizmu połamie Twoją antenę satelitarną czy altankę w ogrodzie, pomoże Ci...

Jak to działa?
Ubezpieczenie od wandalizmu to najskuteczniejsza ochrona na wypadek celowego zniszczenia rzeczy należących do Ciebie przez osoby trzecie.
Pokaż pełen opis
Szyby
Szyby
Finansujemy straty powstałe w szklanych elementach budynków takich jak: szyby okienne i drzwiowe, płyty szklane, lustra, ceramiczne i szklane kuchenne płyty grzewcze.
Dlaczego warto?

Koszt wymiany szyb i innych szklanych elementów może sięgać tysięcy złotych. Pomożemy Ci w kłopotliwej sytuacji. Zapłacimy za nowe szyby i ich montaż.

Jak to działa?
Wszystko co szklane łatwo się tłucze. Szyba wybita przez nieuważnego sąsiada? Spadająca z półki szklana potłukła płytę ceramiczną kuchenki? Spokojnie. Załatwimy to.
Pokaż pełen opis
NNW
NNW
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek którego Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.
Dlaczego warto?

Ubezpieczamy od wszelkich następstw nieszczęśliwych wypadków – bez limitu wieku. Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć również o zawał serca czy udar mózgu.

Jak to działa?
Ubezpieczona osoba złamała rękę. Koszty przeznaczone na zabiegi i badania oraz lekarstwa zostaną pokryte z ubezpieczenia NNW.
Pokaż pełen opis
OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym
Obejmujemy ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim, w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego.
Dlaczego warto?

Możesz zabezpieczyć się nawet do kwoty 500.000zł. Odpowiedzialność na terenie Polski z możliwością rozszerzenia o teren krajów Unii Europejskiej.

Jak to działa?
Sąsiad został pogryziony przez Twojego psa. Jadąc rowerem potrąciłeś pieszego przebiegającego przez jezdnię. Zajmiemy się tym.
Pokaż pełen opis
Home Assistance
Home Assistance
Pomoc techniczna (np. interwencja ślusarza lub hydraulika, transport do lokalu zastępczego w przypadku powstania szkody), medyczna, prawna, a nawet usługi Consierge.
Dlaczego warto?

Jeśli nastąpiła awaria zamka albo zatrzaśnięcie kluczy wewnątrz domu wówczas organizujemy interwencję ślusarza w celu wymiany zamków lub otworzenia drzwi.

Jak to działa?
Zorganizujemy wizytę lekarza pierwszego kontaktu, transport medyczny, wizytę pielęgniarki, wizytę u lekarza specjalisty, kwiaty dla żony, naprawę komputera i wiele innych usług.
Pokaż pełen opis
Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu
Przedmiotem ubezpieczenia jest pobyt ubezpieczonego w szpitalu będący następstwem nieszczęśliwego wypadku.
Dlaczego warto?

Np. odnieśliśmy obrażenia w następstwie wypadku podczas jazdy na rolkach i konieczne jest leczenie szpitalne.

Jak to działa?
Wypłacane jest świadczenie od 3 dnia pobytu w szpitalu.
Pokaż pełen opis
Pomoc prawna
Pomoc prawna
Pokrywamy koszty pomocy prawnej w postępowaniu sądowym lub administracyjnym powstałe w następstwie zdarzenia związanego z czynnościami życia prywatnego.
Dlaczego warto?

Na wypadek wszczęcia przeciwko ubezpieczonemu postępowania cywilnego, karnego, sprawy o wykroczenie.

Jak to działa?
Potrzebujesz prawnika? Zapłacimy wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego, oraz koszty innych niezbędnych środków dowodowych przeprowadzonych w toku postępowania.
Pokaż pełen opis

Bezpieczny Dom w pigułce

  • Wszystkie składniki majątku ubezpieczamy na zasadzie pierwszego ryzyka, co oznacza brak proporcjonalnego pomniejszania odszkodowania w przypadku ewentualnego niedoubezpieczenia
  • Obejmujemy ochroną za szkody zalaniowe z lokalu ubezpieczonego bez szukania winy po stronie naszego ubezpieczonego (klauzula wężykowa!)
  • Ubezpieczamy obiekty w trakcie budowy lub przebudowy z możliwością rozszerzenia ochrony za opłatą dodatkowej składki o ryzyka opadu atmosferycznego, gradu, deszczu nawalnego, naporu śniegu lub lodu.
  • Home Assistance obejmuje takie usługi jak: pomoc techniczna w domu, organizacja lokalu zastępczego, dozór mienia, organizacja transportu mienia. Możesz zadzwonić zawsze, o każdej porze, przez cały rok – także w święta!

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Czytaj więcej