InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

NNW Plus

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Nieszczęśliwe wypadki mogą przydarzyć się w każdym czasie i każdej osobie . W takich sytuacjach, oprócz wsparcia i opieki bliskich osób, bardzo potrzebna jest pomoc finansowa, rekompensująca poniesione wydatki i straty. W NNW Plus zapewniamy rozszerzoną ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co obejmuje ochrona?

NNW
NNW
Chronimy Cię od skutków nagłych zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, w wyniku których doznałeś trwałego ubytku zdrowia.
Dlaczego warto?

W razie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Jak to działa?
Np. wskutek wywrotki na łyżwach/wrotkach złamałeś kość przedramienia. Pech. Ale dostajesz odszkodowanie.
Pokaż pełen opis
Przekwalifikowanie zawodowe
Przekwalifikowanie zawodowe
Jeżeli uległeś wypadkowi, na skutek którego nie możesz dalej pracować w swoim zawodzie pokryjemy koszty przekwalifikowania zawodowego.
Dlaczego warto?

Pomagamy po wypadku wrócić do pracy zawodowej. Pokrywamy koszty przeszkolenia umożliwiającego zmianę zawodu - nawet do 10 tyś zł.

Jak to działa?
W wyniku przebytego wypadku nie możesz dalej wykonywać swojej pracy. Pomagamy Ci wrócić do aktywności zawodowej.
Pokaż pełen opis
Śmierć wskutek NNW
Śmierć wskutek NNW
W razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłacamy odszkodowanie.
Dlaczego warto?

Gdyby niespodziewanie doszło do Twojej śmierci, osoba uprawniona otrzyma niezbędną pomoc finansową.

Jak to działa?
Jeśli śmierć nastąpiła w ciągu 24 miesięcy od daty nieszczęśliwego wypadku, wypłacamy 100% ubezpieczenia.
Pokaż pełen opis
Czasowa niezdolność do pracy
Czasowa niezdolność do pracy
W razie czasowej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy dzienny zasiłek.
Dlaczego warto?

Gdy nie możesz pracować, otrzymujesz dodatkowe wsparcie finansowe.

Jak to działa?
Byłeś na zwolnieniu w związku z wypadkiem? Możesz otrzymać dodatkowe świadczenie.
Pokaż pełen opis
Całkowita niezdolność do pracy
Całkowita niezdolność do pracy
W razie utraty zdolności do pracy wypłacimy Ci 100% sumy ubezpieczenia.
Dlaczego warto?

Możesz otrzymać znaczącą pomoc finansową w postaci wypłaty odszkodowania.

Jak to działa?
Masz orzeczenie o niezdolności do pracy. Dostajesz odszkodowanie.
Pokaż pełen opis
Koszty leczenia
Koszty leczenia
Zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej.
Dlaczego warto?

Nie musisz sam pokrywać znaczących kosztów leczenia, rehabilitacji lub obudową stomatologicznej.

Jak to działa?
Masz rachunki za leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku? Bez obaw. Zwrócimy Ci za leczenie.
Pokaż pełen opis
Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu
Wypłacimy świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu oraz dodatkowe świadczenie jeżeli po wypisie ze szpitala będziesz czasowo niezdolny do pracy.
Dlaczego warto?

Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku niezbędna będzie hospitalizacja, wypłacimy Ci świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu.

Jak to działa?
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane jest za łączną liczbę dni Twojej hospitalizacji.
Pokaż pełen opis
Oparzenia, odmrożenia
Oparzenia, odmrożenia
Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu wypłacane jest za  łączną liczbę dni Twojej hospitalizacji.
Dlaczego warto?

Dodatkowe świadczenie niezależne od doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Jak to działa?
Jeżeli uległeś oparzeniu lub odmrożeniu.
Pokaż pełen opis
Operacje
Operacje
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby będziesz poddany operacji, wypłacimy Ci świadczenie.
Dlaczego warto?

Dodatkowe środki finansowe w przypadku przebytej operacji.

Jak to działa?
Gdy uległeś wypadkowi lub zachorowałeś i poddałeś się operacji.
Pokaż pełen opis
Operacje plastyczne
Operacje plastyczne
Zwrot kosztów za operację plastyczną, która została zlecona przez lekarza, niezbędną w procesie leczenia.
Dlaczego warto?

Nie musisz czekać na operację w ramach NFZ. Zwrócimy Ci poniesione koszty.

Jak to działa?
Doszło do poparzenia. Zwracamy koszty operacji usuwającej skutki.
Pokaż pełen opis
Uciążliwe leczenie
Uciążliwe leczenie
Ubezpieczenie na wypadek minimum 3-dniowego pobytu w szpitalu.
Dlaczego warto?

Wypłacimy Ci świadczenie, nawet jeśli nie doznałeś uszczerbku na zdrowiu.

Jak to działa?
Trafiasz do szpitala na 3 dni. Nawet jeśli w pełni odzyskasz zdrowie, dostajesz odszkodowanie.
Pokaż pełen opis
Assistance medyczny
Assistance medyczny
W trudnych chwilach możesz liczyć na kompleksową pomoc Centrum Assistance w likwidacji następstw nieszczęśliwych wypadków.
Dlaczego warto?

Wizyta lekarza i pielęgniarki, transport medyczny, pomoc rehabilitacyjna, opieka nad dziećmi i zwierzętami.

Jak to działa?
Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń do Centrum Assistance, które udzieli Ci wszelkiej informacji i pomocy.
Pokaż pełen opis

Atuty naszej oferty

 • W NNW PLUS ubezpieczamy także osoby starsze, bez ograniczeń wiekowych.
 • Nie różnicujemy składki ze względu na wiek.

 • Ochrona ubezpieczeniowa działa 24h/dobę na całym świecie.

 • Bogaty zakres ubezpieczenia – 3 Opcje główne do wyboru, w tym z progresywnym systemem wypłaty świadczeń.

 • Szeroki wachlarz Opcji Dodatkowych (aż 13), o które można rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

 • Wysokie sumy ubezpieczenia.

 • Zniesiona granica wiekowa dla osób przystępujących do ubezpieczenia, ciekawa oferta dla seniorów.

 • Nowoczesne zgłoszenie szkody on-line, szybka likwidacja szkody – orzeczenie na podstawie przesłanej dokumentacji medycznej.

NNW Plus w pigułce

 • Pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku.
 • Wysoka ochrona w razie wypadku – możesz otrzymać nawet 0,5 mln zł.
 • Przed zawarciem ubezpieczenia nie wymagamy ankiet medycznych lub badań lekarskich.
 • Duża elastyczność w wyborze zakresu i sum ubezpieczenia.

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.