InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

NNW strażak

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Strażacy, z racji wykonywanych zadań, są w pracy szczególnie narażeni na niebezpieczeństwa. Gwarantujemy dodatkowe środki finansowe w przypadku uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci członka jednostki ochotniczej straży pożarnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Wystarczy grupa 3 członków jednostek ochotniczych straży pożarnych, aby skorzystać z atrakcyjnej oferty.

Co obejmuje ochrona?

NNW podczas wykonywania zadań strażaka
NNW podczas wykonywania zadań strażaka
Chronimy od skutków nagłych zdarzeń, które wydarzyły się podczas akcji ratowniczych lub ćwiczeń w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
Dlaczego warto?

W razie wypadku wypłacimy odszkodowanie, które można wykorzystać na leczenie.

Jak to działa?
W trakcie gaszenia pożaru doszło do wypadku. Strażak doznał rozległych poparzeń.
Pokaż pełen opis
Śmierć wskutek NNW podczas wykonywania zadań strażaka
Śmierć wskutek NNW podczas wykonywania zadań strażaka
W razie śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku wypłacimy rodzinie odszkodowanie.
Dlaczego warto?

Osoby bliskie  otrzymają niezbędną pomoc finansową na pokrycie wydatków i strat.

Jak to działa?
W razie śmierci strażaka podczas działań i akcji ratowniczych a także podczas ćwiczeń.
Pokaż pełen opis

NNW Strażak w pigułce

  • Pełna ochrona ubezpieczeniowa podczas udziału w akcjach ratowniczych lub ćwiczeniach.
  • Pomoc finansowa w razie zajścia nieszczęśliwego wypadku.
  • NNW Strażak  adresujemy do gmin, na których ciąży obowiązek ponoszenia kosztów funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z ustawą z dnia 24.08.1999 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.

Do pobrania: