InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

OC w życiu prywatnym

Zabezpieczamy Ciebie i Twoją rodzinę przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich w związku ze szkodami w życiu prywatnym. Zawsze może się zdarzyć, że Twoje dzieci grając w piłkę wybiją szybę u sąsiada. Albo Twój pies pogryzie komuś buty. Wiadomo, wypadki chodzą po ludziach. Ale Ty śpisz spokojnie. Bo jesteś chroniony przez 24 godziny na dobę, w każdym miejscu w Polsce. Zabezpiecza Cię polisa na kwotę do 500.000 PLN.

Co obejmuje ochrona?

OC w życiu prywatnym
OC w życiu prywatnym
Obejmujemy ochroną zarówno szkody osobowe, jak i rzeczowe, wyrządzone osobom trzecim w życiu prywatnym.
Dlaczego warto?

Całodobowa ochrona na terenie Polski z możliwością rozszerzenia o teren krajów Unii Europejskie.

Jak to działa?
Nie ponosisz żadnej odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia mienie osón trzecich lub np. potrącenie pieszego podczas jazdy rowerem.
Pokaż pełen opis

OC w życiu prywatnym w pigułce

Pod pojęciem czynności życia prywatnego rozumie się w szczególności
czynności związane z:

  • opieką nad małoletnimi dziećmi lub osobami niepełnosprawnymi
  • posiadaniem zwierząt domowych z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach handlowych lub hodowlanych,
  • posiadaniem lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, garażu lub innego budynku określonego w umowie ubezpieczenia w tym – szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzeń i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania,
  • posiadaniem lub użytkowaniem ruchomości domowych i urządzeń gospodarstwa domowego,
  • posiadaniem lub użytkowaniem rowerów, wózków inwalidzkich oraz sprzętu pływającego (łodzie wiosłowe, kajaki, deski surfingowe, jachty żaglowe) na własny użytek

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.