InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Prywatny lekarz

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie? Prywatny lekarz to ubezpieczenie zdrowotne umożliwiające bezgotówkową realizację świadczeń medycznych w prywatnych placówkach medycznych dedykowanych przez InterRisk do obsługi Ubezpieczonych. Lista placówek medycznych dostępna jest pod numerem telefonu wskazanym w umowie ubezpieczenia (polisie) oraz na stronie internetowej InterRisk. Koszty udzielonych świadczeń pokrywa InterRisk bezpośrednio na konto Partnera Medycznego. Umowa ubezpieczenia Prywatny lekarz zawierana jest przez InterRisk z klientami PLAY za pośrednictwem Platformy „PLAY Ubezpieczenia” przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość i następuje po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem Platformy, OWU oraz ich zaakceptowaniu przez Ubezpieczającego, na podstawie wniosku Ubezpieczającego o zawarcie umowy ubezpieczenia.

Co obejmuje ochrona?

Wariant Standard
Wariant Standard
Dajemy Ci dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej; dostęp do wybranych lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych,zabiegów lekarskich i wiele innych.
Pokaż pełen opis
Wariant Premium
Wariant Premium
Dajemy Ci dostęp do podstawowej opieki medycznej, lekarzy specjalistów, badań diagnostycznych, badań hormonalnych i metabolicznych, badań markerów nowotworowych i wiele innych.
Pokaż pełen opis