InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Puls

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Puls to modułowy produkt, wspierany nowoczesną technologią. To jedyne na rynku grupowe ubezpieczenie łączące najważniejsze dla pracowników obszary, czyli zdrowie, majątek, a także ryzyka finansowe, na które narażony jest pracodawca.

Cztery moduły: Puls Zdrowia, Puls Firmy, Puls Pracownika, Puls Majątku zapewniają kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Pulsy łączą korzyści finansowe dla pracodawców oraz są elementem systemu motywacyjnego dla pracowników.

 

Puls Zdrowia
Ubezpieczenie zdrowotne pracowników i członków ich rodzin

Podstawowym ubezpieczeniem Pulsu Zdrowia jest Opieka zdrowotna w prywatnych placówkach uzupełniona Refundacją kosztów leczenia w dowolnie wybranej placówce medycznej. Ochronę można rozszerzyć o dowolnie wybrane ubezpieczenia:

 • e-Wizyta lekarska
 • Refundacja kosztów leków
 • Opieka stomatologiczna
 • Profilaktyka zdrowotna
 • Konsylium w Poważnej Chorobie
 • Assistance medyczny
 • e-Rehabilitacja

Ważnym elementem w Pulsie Zdrowia jest także Medycyna Pracy wraz z platformą ułatwiającą monitoring badań wynikających z zakresu Medycyny Pracy.

 

Puls Firmy
Ubezpieczenie na rzecz pracodawcy

Z Pulsem Firmy pracodawca może pokryć koszty świadczeń pracowniczych poprzez wybór:

 • Ubezpieczenia odprawy emerytalno-rentowej
 • Ubezpieczenia odprawy pośmiertnej
 • Ubezpieczenia dofinansowania do zakupu okularów dla pracowników
 • Ubezpieczenia urlopu okolicznościowego pracowników
 • Ubezpieczenia office assistance

 

Puls PracownikaUbezpieczenie osobowe pracowników i członków ich rodzin

Puls Pracownika składa się z 8 modułów ubezpieczeniowych. Zapewniają one szeroką ochronę dla pracownika oraz członków jego rodziny. Podstawowym ubezpieczeniem Pulsu Pracownika jest ubezpieczenie WYPADEK, które chroni pracowników od następstw nieszczęśliwych wypadków 24 godziny na dobę na całym świecie. Ochronę można rozszerzyć o dowolnie wybrane ubezpieczenia:

 • PRACA – dodatkowe świadczenia w związku z wypadkiem przy pracy oraz utratą pracy
 • CHOROBA – świadczenia związane z chorobami pracownika zdiagnozowanymi w okresie ubezpieczenia
 • BLISCY – ochrona współmałżonka/partnera oraz rodziców pracownika
 • DZIECKO – kompleksowe ubezpieczenie dzieci pracownika w związku z chorobami i NNW
 • PODRÓŻ – ubezpieczenie kosztów leczenia pracownika za granicą
 • POMOC MEDYCZNA – assistance medyczny, telemedycyna, a także wsparcie specjalistów krajowych i zagranicznych po zdiagnozowaniu Poważnej Choroby
 • POMOC PRAWNA – wsparcie prawne Ubezpieczonego

Łącznie ubezpieczenie Puls Pracownika może obejmować nawet 70 różnych ryzyk ubezpieczeniowych.

 

Puls Majątku
Ochrona prywatnego majątku pracownika

Puls Majątku to ubezpieczenie grupowe, w ramach którego pracownicy mogą objąć ochroną swój majątek prywatny poprzez ubezpieczenie:

 • Mienia – ochrona domu, mieszkania, budynku gospodarczego, budowli, pomieszczenia gospodarczego, mienia ruchomego, wyposażenia zamontowanego w domu, szklanych przedmiotów od szkód powstałych wskutek zaistniałego w okresie ubezpieczenia działania ognia i innych zdarzeń losowych
 • Odpowiedzialności Cywilnej w Życiu Prywatnym – za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem lub użytkowaniem lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego oraz wykonywaniem czynności życia prywatnego
 • Sprzętu Domowego – ochroną objęty jest sprzęt RTV / AGD uszkodzony wskutek awarii po zakończeniu gwarancji producenta
 • Asystent Domowy – organizacja i pokrycie kosztów usług Assistance dla domu
 • Asystent IT – organizacja i pokrycie kosztów usług Assistance IT