InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Szkolne Edu Plus

Ubezpieczamy co roku ponad milion dzieci, młodzieży i studentów. Zapewniamy całoroczną, 24-godzinną ochronę ubezpieczeniową, również w trakcie wakacji, przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych, rekompensującą poniesione wydatki z tytułu następstw nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Zarówno wtedy, gdy ubezpieczenie zawiera szkoła, jak również gdy rodzice chcą indywidualnie ubezpieczyć swoje dziecko.

Co obejmuje ochrona?

NNW
NNW
Chronimy dzieci i młodzież od skutków zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, powodujących uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia.
Dlaczego warto?

Gdyby doszło do wypadku, wypłacimy odszkodowanie za  uszczerbek na zdrowiu.

Jak to działa?
W każdej chwili może wystąpić zdarzenie, na skutek którego bliska Ci osoba dozna uszczerbku na zdrowiu.
Pokaż pełen opis
Śmierć wskutek NNW
Śmierć wskutek NNW
W razie śmierci ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku, wypłacamy odszkodowanie.
Dlaczego warto?

Gdyby niespodziewanie doszło do śmierci ubezpieczonego, osoba uprawniona otrzyma niezbędną pomoc finansową.

Jak to działa?
Wypłacamy 100% ubezpieczenia.
Pokaż pełen opis
Zdiagnozowanie sepsy
Zdiagnozowanie sepsy
Wypłacamy świadczenie w przypadku zdiagnozowania sepsy.
Dlaczego warto?

Wypłata świadczenia nie jest zależna od śmierci ubezpieczonego na skutek sepsy.

Jak to działa?
Przypadki sepsy mogą się zdarzyć. W takich sytuacjach wypłacamy 10% sumy ubezpieczenia.
Pokaż pełen opis
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki
Czasowa niezdolność do pracy lub nauki
W razie czasowej niezdolności do pracy lub nauki w następstwie NW wypłacimy dzienny zasiłek
Dlaczego warto?

Gdy nie możesz uczyć się lub pracować, dostajesz  wsparcie finansowe.

Jak to działa?
Zasiłek wypłacamy już od pierwszego dnia przy zwolnieniach powyżej 30 dni.
Pokaż pełen opis
Koszty leczenia
Koszty leczenia
Zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek nieszczęśliwego wypadku lub zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej.
Dlaczego warto?

Nie musisz sam pokrywać znaczących kosztów  leczenia, rehabilitacji lub obudową stomatologicznej.

Jak to działa?
Masz rachunki za leczenie następstw nieszczęśliwego wypadku? Bez obaw. Zwrócimy Ci za leczenie.
Pokaż pełen opis
Pobyt w szpitalu
Pobyt w szpitalu
Jeśli w następstwie wypadku lub choroby niezbędna jest hospitalizacja, wypłacimy świadczenie dzienne za pobyt w szpitalu.
Dlaczego warto?

W wyniku upadku dziecko trafia do szpitala na kilkudniową obserwację. Wypłacamy świadczenia od trzeciego dnia pobytu w szpitalu.

Jak to działa?
Otrzymujesz dodatkowe wsparcie finansowe, które możesz wykorzystać na powrót do zdrowia Twojego dziecka.
Pokaż pełen opis
Oparzenia, odmrożenia
Oparzenia, odmrożenia
W przypadku oparzenia lub odmrożenia dodatkowe świadczenie w zależności od stopnia oparzenia lub odmrożenia.
Dlaczego warto?

Dodatkowe świadczenie wypłacane niezależnie od doznanego uszczerbku na zdrowiu.

Jak to działa?
Jeżeli dziecko uległo oparzeniu lub odmrożeniu minimum II stopnia.
Pokaż pełen opis
Operacje
Operacje
Jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby dziecko będzie poddane operacji, wypłacimy Ci świadczenie.
Dlaczego warto?

Dodatkowe środki finansowe w przypadku przebytej operacji.

Jak to działa?
Gdy uległeś wypadkowi lub zachorowałeś i poddałeś się operacji wskazanej w OWU.
Pokaż pełen opis
Koszty operacji plastycznych
Koszty operacji plastycznych
Zwrot kosztów za operację plastyczną, która została zlecona przez lekarza, niezbędną w procesie leczenia.
Dlaczego warto?

Nie musisz czekać na operację w ramach NFZ. Zwrócimy Ci poniesione koszty.

Jak to działa?
Doszło do poparzenia. Zwracamy koszty operacji usuwającej skutki.
Pokaż pełen opis
Uciążliwe leczenie
Uciążliwe leczenie
Ubezpieczenie na wypadek dłuższego – minimum 10 dni – zwolnienia lekarskiego w wyniku wypadku.
Dlaczego warto?

Wypłacimy świadczenie, nawet jeśli dziecko nie doznało uszczerbku na zdrowiu.

Jak to działa?
Zrekompensujemy konieczność pobytu w szpitalu.
Pokaż pełen opis
Poważne zachorowania
Poważne zachorowania
Ubezpiecznie na wypadek zachorowania na jedną z 10 poważnych chorób. Wypłacimy 100% sumy ubezpieczenia.
Dlaczego warto?

Dodatkowe wsparcie finansowe w trudnych chwilach walki z ciężką chorobą.

Jak to działa?
W każdej chwili może zdarzyć się zachorowanie na ciężką chorobę. Nie jesteś sam.
Pokaż pełen opis
Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca
Zdiagnozowanie wady wrodzonej serca
Jeśli w trakcie trwania ubezpieczenia zostanie zdiagnozowana u Twojego dziecka wada wrodzona serca, wypłacimy dodatkowe świadczenie.
Dlaczego warto?

Dodatkowe środki finansowe, które możesz przeznaczyć na leczenie wady wrodzonej serca.

Jak to działa?
Wypłata za zdiagnozowanie wady wrodzonej serca w trakcie trwania ubezpieczenia.
Pokaż pełen opis
Assistance medyczny
Assistance medyczny
Pomoc Centrum Assistance w przypadku następstw nieszczęśliwych wypadków, które uniemożliwią pracę lub naukę.
Dlaczego warto?

Oprócz pomocy medycznej  zorganizujemy i pokryjemy koszt indywidualnych korepetycji.

Jak to działa?
Potrzebujesz wsparcia? Dzwoń do Centrum Assistance, które udzieli Ci wszelkiej informacji i pomocy.
Pokaż pełen opis

Nowość! Konsultacje medyczne online

  • Dostępne zawsze, kiedy potrzebujesz.
  • Konsultacja doświadczonego lekarza internisty, pediatry lub dietetyka dostępna jest przez wideo-rozmowę, chat lub telefon codziennie pomiędzy godz. 8 a 22.
  • Przygotuj swoją polisę. Po krótkiej rejestracji będziesz mógł wybrać specjalistę oraz dogodny termin konsultacji.

 

 

Kliknij i rozmawiaj z lekarzem

Edu Plus w pigułce

  • Ubezpieczenie grupowe, bądź indywidualnie zawarte przez rodziców.
  • Możliwość wyboru zindywidualizowanych warunków ubezpieczenia.
  • Ochrona ubezpieczeniowa dla dziecka w ciągu całego roku szkolnego i wakacji - 24 godziny na dobę – zarówno w szkole jak i poza szkołą.
  • Szeroki zakres ubezpieczenia obejmujący nieszczęśliwe wypadki, poważne zachorowania, koszty leczenia oraz assistance medyczny.
  • Wysokie sumy ubezpieczenia – nawet do 50.000 złotych.

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.