InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Ubezpieczenia majątkowe

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Proponowany wachlarz produktów chroni Twój cenny majątek już w trakcie wznoszenia budynku/ów firmy. Po zakończeniu budowy, dzięki proponowanym ubezpieczeniom majątkowym, ubezpieczysz cały lub wyselekcjonowany majątek firmy. Od Ciebie również zależy wybór opcji zakresu ochrony jaki roztoczysz nad nim.

Co obejmuje ochrona?

Ogień
Ogień
Chronimy Twój majątek przed ogniem i pozostałymi żywiołami wymienionymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
Pokaż pełen opis
Kradzież
Kradzież
Chronimy Twój majątek, mienie osób trzecich oraz Twoich pracowników przed kradzieżą z włamaniem, rabunkiem oraz wandalizmem.
Pokaż pełen opis
Szyby
Szyby
Chronimy Twój "delikatny" majątek: szyby wystawowe, lustra, markizy, tablice świetlne, rurki neonowe, lady sprzedażowe itp. przed zdarzeniami losowymi.
Pokaż pełen opis
All Risks
All Risks
Chronimy Twój majątek w szerszym zakresie niż w ramach ubezpieczenia  mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Pokaż pełen opis
Sprzęt elektroniczny
Sprzęt elektroniczny
Przedmiotem ubezpieczenia są komputery oraz elementy wyposażenia elektronicznego towarzyszące nam w pracy i koszty dodatkowe poniesione w następstwie szkody materialnej.
Pokaż pełen opis
Maszyny od uszkodzeń mechanicznych
Maszyny od uszkodzeń mechanicznych
Chronimy maszyny i urządzenia zarówno od szkód elektrycznych jak i mechanicznych, które najczęściej pojawiają się w trakcie ich eksploatacji.
Pokaż pełen opis
Maszyny od uszkodzeń elektrycznych
Maszyny od uszkodzeń elektrycznych
InterRisk odpowiada wyłącznie za szkody, które powstały wskutek innego niż normalne działania prądu elektrycznego.
Pokaż pełen opis
Budowlano-Montażowe
Budowlano-Montażowe
Ubezpieczenie budowlano-montażowe obejmuje ochroną cały proces prowadzenia budowy, w tym wszystkie prowadzone prace, materiały i urządzenia wykorzystywane w trakcie budowy.
Pokaż pełen opis

Atuty naszej oferty

  • Składki ubezpieczeniowe ustalamy indywidualnie dla każdego klienta na podstawie analizy wniosku. Nie obowiązują u nas „sztywne” taryfy.
  • Modyfikacja zakresu ubezpieczeń dzięki możliwości wyboru spośród kilkudziesięciu oferowanych klauzul.
  • Oferowany zakres ubezpieczenia od ryzyk nazwanych po All Risks (od wszystkich ryzyk).
  • Chronimy nie tylko majątek Twojej firmy, ale i mienie Twoich klientów, a także pracowników.
  • W przypadku wystąpienia szkody sprawnie przeprowadzimy jej likwidację i uczynimy wszystko aby należność za odszkodowanie jak najszybciej zostało zaksięgowane na Twoim koncie.

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczeń.