InterRisk Kontakt (22) 575 25 25

Ubezpieczenia Rolne

MATERIAŁ MARKETINGOWY

Każdy posiadacz lub współposiadacz gospodarstwa rolnego podlega obowiązkowi ubezpieczenia wszystkich budynków gospodarczych. Zabezpieczamy Twoje gospodarstwo na wypadek ognia i innych zdarzeń losowych. Ochrona może objąć także wyposażenie gospodarstwa, cenny sprzęt specjalistyczny, zwierzęta hodowlane, a nawet ziemiopłody oraz ruchomości domowe.

Co obejmuje ochrona?

Ubezpieczenie obowiązkowe
Ubezpieczenie obowiązkowe
Ochrona budynków na wypadek zdarzeń losowych, takich jak ogień, huragan, powódź.
Dlaczego warto?

Gdyby doszło do nieprzewidzianych klęsk i zniszczeń, nie tracisz dorobku życia. Jesteś ubezpieczony.

Jak to działa?
Pożar budynku wywołany uderzeniem pioruna. Wysoki poziom rzeki. Zalane magazyny z nawozami. W tych i innych przypadkach dostaniesz odszkodowanie, żeby wyjść na prostą.
Pokaż pełen opis
OC obowiązkowe
OC obowiązkowe
Pokrywamy wszelkie straty powstałe na skutek wyrządzenia szkód osobom trzecim w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Dlaczego warto?

Ochrona dla rolnika oraz wszystkich pracujących w gospodarstwie na wypadek wyrządzonych szkód.

Jak to działa?
W jadący samochód uderzyła krowa należąca do rolnika, która nagle wybiegła na jezdnię. Masz OC. Masz spokój.
Pokaż pełen opis
Agro Pakiet
Agro Pakiet
Ubezpieczenie od dodatkowych ryzyk niewymienionych w Ustawie, nawet takich jak porażenie prądem elektrycznym zwierząt hodowlanych.
Dlaczego warto?

Ochrona ruchomości domowych, ziemiopłodów, maszyn, zwierząt gospodarskich w produkcji fermowej, pasiek powyżej 5 uli itp.

Jak to działa?
Jedziesz kombajnem na pole. Z lasu wybiega sarna. Dochodzi do zderzenia. Odszkodowanie dostajesz z Pakietu Euro Rolnik.
Pokaż pełen opis

Specjalna oferta NNW dla rolnika

NNW dla rolnika:
1)    Do wyboru trzy warianty z atrakcyjnymi wysokościami sum ubezpieczenia i składek
2)    Pełna ochrona ubezpieczeniowa – 24 godziny na dobę, na całym świecie
3)    Zakres rozszerzony o zdiagnozowanie chorób: boreliozy, bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny - niedostępnych w innych polisach NNW
4)    Ubezpieczeniem mogą zostać objęte również osoby bliskie rolnika

Nowy Agrosezon z Agrocasco InterRisk

Dlaczego polecamy:

- owu w formule all risks – decyduje tylko katalog wyłączeń
- szeroki zakres ochrony – opcje dodatkowe dostępne na życzenie klienta
- odpowiedzialność za szkody w przewożonych płodach rolnych – nawet do 5.000 zł
- odpowiedzialność za szkody w ogumieniu powstałe bez uszkodzenia innych części – aż do 5.500 zł
- odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego - do 50.000 zł
- możliwość pokrycia kosztów wynajęcia pojazdu rolniczego zastępczego nawet na 7 dni

Zapytaj Agenta o szczegóły.

Agro Pakiet

Specjalnie dla rolników proponujemy nowoczesny Agro Pakiet.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje tu następujące kategorie mienia:

  • Sprzęt rolniczy,
  • Zwierzęta gospodarskie,
  • Ziemiopłody,
  • Materiały i zapasy,
  • Stałe elementy wyposażenia budynku mieszkalnego,
  • Ruchomości domowe

Szczegółowy zakres ograniczeń i wyłączeń umowy ubezpieczenia jest wskazany w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Czytaj więcej